Touko Aalto: Läntinen näköharha ja Ukrainan kriisi

Venäjän toiminta Ukrainassa on kansainvälisen oikeuden vastaista ja tuomittavaa. Venäjän toimintaa ei tule missään tapauksessa hyväksyä, mutta Venäjän toimintaa täytyy pystyä ymmärtämään. Jos emme ymmärrä Ukrainan konfliktin syitä, Venäjän sisäisiä valtarakenteita ja...

Vihreät kritisoivat kaupan suuryksiköitä

Konnevedelle tänään perjantaina 3.5. kesäkokoukseensa kokoontuneen maakuntavaltuuston esityslistalla keskeisin kohde oli 4. vaihemaakuntakaava (vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittuminen ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne, virkistys- ja matkailualueet...

Päijänne Unescon biosfäärialueeksi

Maakuntavaltuustoaloite 3.5.2013 Vihreät Päijänne Unescon biosfäärialueeksi Esitämme, että Keski-Suomen liitto yhdessä Päijät-Hämeen liiton sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa tekee aloitteen Unescon biosfäärialueen statuksen saamiseksi...