Uusi luonnonsuojelulaki on hallituksen tärkein saavutus. Lain tärkeimpänä kohtana nostan esiin luontotyyppien mukaanoton suojelun piiriin. Me erittäin uhanalaisien perinnebiotooppien hoitajat olemme nyt saaneet lain voiman ja sen myötä työkaluja työhömme.

Vihreiden luonnon­suo­je­luoh­jelma vuonna 2018 toi vahvasti esiin kompensaation käyttöönoton. Nyt se on lakiesityksessä vapaaehtoisena, toivottavasti jatkossa pakollisena. On kuitenkin tärkeää huolehtia, että kompensaatiosta ei tule viherpesua.

Harmillista on, että malminetsintäkielto tulee voimaan vain kansallis- ja luonnonpuistoissa. Esimerkiksi valtakunnalliset maisema-alueet pitäisi ainakin liittää mukaan.

Tärkeää uudessa laissa on myös se, että nyt turvataan  luontopaneelin toimintaedellytykset. Luontopaneelin puheenjohtaja prof. Janne Kotiaho on myös Päijänne biosfääriksi -hankkeen vetäjä. Me Keski-Suomen Vihreät olemme pitkään ajaneet Päijänteen ympärille kestävän kehityksen malli- ja oppimisaluetta, jossa etsitään paikallisia ratkaisuja globaaleihin kestävyyshaasteisiin. Unescon myöntämä biosfääristatus Päijänteelle olisi loistava alusta kuntien ja alueiden ilmasto-, luonto- ja kiertotaloustyötä.

Ympäristöministeriön luonnonsuojelurahoitusta tarvitaan biosfäärialueelle yhden henkilötyövuoden verran!

Puheenvuoro puoluekokouksessa Joensuussa 21.5.2022