Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen palveluverkkosuunnitelma on juuri hyväksytty. Viranhaltijat ovat tehneet valtavan valmistelutyön ja alueen asukkaita, kuntia, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä on kuultu erittäin laajasti. Lausuntoja annettiin tuhansia sivuja ja niistä saatu keskeinen palaute oli, että liian suuria muutoksia palveluverkkoon ei tulisi tehdä yhdellä kertaa.

Nyt hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt muutokset ovat kokonaisuus huomioiden melko pieniä, mutta askel oikeaan suuntaan. Tilaa toiminnan yhdentymiselle, palvelualueiden välisten siilojen ylittämiselle ja uudenlaiselle yhteistyölle on jätetty melko vähän.

Palveluverkkoon liittyvissä päätöksissä vihreiden valtuutettujen linja on ollut toiminnan, henkilöstön ja talouden näkökulmien yhteensovittaminen.  Vallitsevassa erittäin haastavassa taloudellisessa ja henkilöstön saatavuuden kannalta vaikeassa tilanteessa on turvattava yhdenvertaiset palvelut kaikille keskisuomalaisille. Palveluiden saatavuuden turvaamisessa riittävän isot toimipisteet ovat yksi tunnistetusti yksi tärkeä tekijä. Yhdenvertaisten palveluiden takaaminen on asuinpaikasta riippumatta tärkeää niin maakunnan reuna-alueilla, kuin myös Keski-Suomen isommissa kunnissa asuville, joissa palvelutarpeen kasvu on kaikkein suurinta.

Keski-Suomen Vihreät ja aluevaltuustoryhmä ovat erityisesti painottaneet, että palveluverkkopäätöksiä ei tule tehdä kuntien edunvalvonnan, elinvoiman ylläpitämisen tai kovimmin huutavien ehdoilla. Sen sijaan päätökset tulee tehdä yhdenvertaisesti, tietoon pohjaavaan palvelutarpeeseen perustuen ja uudistumisen mahdollistaen. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että nyt päätetty malli tukee tätä lähtökohtaa.

Hyväksytyn palveluverkkoesityksen laskennallinen kustannussäästö on 12 miljoonaa euroa, joka on paljon maltillisempi kuin alun perin asetetut tavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että säästöjä ja sopeutusta joudutaan ensi vuoden talousvalmisteluun hakemaan muualta, mahdollisesti paljon kivuliaammista kohteista.

Moni vihreä olisikin toivonut, että meillä olisi ollut valtuustona hieman enemmän rohkeutta palveluverkkouudistuta tehdessä. Tämä esitys on kuitenkin tämän hetken kompromissi ja tämän valtuuston näköinen, ja me vihreät olimme sen valmiit osaltamme hyväksymään.

Tästä eteenpäin on kuitenkin erityisen tärkeää, että palveluverkon rullaava päivittäminen lähtee myös suunnitellulla tavalla käyntiin.

Nyt kun yli puoli vuotta kestänyt urakka on takana, Keski-Suomen Vihreät kiittävät viranhaltijoita ja kaikkia prosessiin osallistuneita hyvästä yhteistyöstä.

Keski-Suomen Vihreiden puolesta

Katri Savolainen, aluehallituksen jäsen