Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Olemme tänään päättämässä Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaisesta ensimmäisen vaiheen palveluverkosta. Nyt käsillä oleva esitys on vaatinut valtavan määrän työtä, josta kiitos kaikille työhön osallistuneille, erityisesti viranhaltijoille, jotka ovat väsymättä vastanneet lukuisiin kysymyksiimme. Osallistamisprosessi on ollut mittava ja jatkotyöskentelyä on tuskin tarpeen toteuttaa samalla tavoin jo talouden reunaehdotkin huomioiden. Vihreä ryhmä näkee, että palveluverkkotarkastelun tulee olla rullaava prosessi, sen tulee elää ajassa ja se muuttuu joustavasti esimerkiksi väestöpohjan, palvelutarpeiden tai henkilöstön saatavuuden muuttuessa. Ehkä olisi myös syytä arvioida millaiset päätökset edellyttävät valtuuston päätöstä, esimerkkinä yksittäisten toimipisteiden paikkamääristä päättäminen.

Esitämme uudelleen huolemme siitä, että palveluita tarkastellaan liian vahvasti kuntarajojen pohjalta. Uudistuksen tavoite vaikuttavista sekä hyvinvointia vahvistavista palveluista ja ne mahdollistavasta terveemmästä taloudesta vesittyy, mikäli päätökset eivät pohjaa kokonaisvaltaiseen ja alueelliseen tarkasteluun tai emme rohkene tehdä tarvittavia rakenteellisia uudistuksia. Uudistamalla rakenteita ja toimintatapoja voimme pitää huolta erityisesti heikommassa asemassa olevista väestöryhmistä ja esimerkiksi ikääntyneiden oikeudesta riittävään huolenpitoon.

Vihreä ryhmä edellyttää, että tilankäyttöä tarkastellaan kuntien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä ja kaikki mahdollisuudet tilojen yhteiskäyttöön hyödynnetään. Lisäinvestointeja tulee tehdä todella tarkan harkinnan perusteella.

Palveluverkkotyön aikana saadun palautteen perusteella liikkuvien palveluiden lisäämisestä pitkälti luovuttiin. Toimivia malleja kuitenkin löytyy eri puolelta Suomea. Vihreä ryhmä näkeekin, että liikkuvien palveluiden pilotointia tulee lähteä edistämään avoimin mielin.

Palveluverkkopäätöksen jälkeen on nyt lähdettävä hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa toimintakulttuuriseen muutokseen, jolla hyvin tiedossa oleviin kipukohtiin voidaan vaikuttaa. Terveydenhuollon kriisistä luimme viikonlopun Helsingin Sanomista 600 osastonhoitajan kertomana. Ihmettelemme myös esimerkiksi aina vaan jatkuvaa toimintatapaa, jossa lääkärin työajan tiedetään menevän valtaosin muualle kuin potilaan tutkimiseen ja hoitamiseen avustavan henkilökunnan puuttuessa. Kysymys ei ole ainoastaan työn mielekkyydestä vaan mitä suurimmassa määrin myös niukkojen eurojen kohdentumisesta väärään paikkaan.

Palveluverkkouudistuksen rinnalla on siis uudistettava toimintatapoja, lisättävä aitoa palveluiden integroitumista ja vähennettävä hallinnon moniportaisuutta. Tämä kaikki vaatii tavoitteellista ja hyvää johtamista.

Esitys palveluverkoksi on kompromissi, jota on valmisteltu huolella tutkittuun tietoon pohjaten, kokonaisuus, huomioiden ja tulevaa parhaalla osaamisella ennakoiden. Näillä huomioilla Vihreä ryhmä kannattaa hallituksen pohjaesitystä.

Ryhmäpuheenvuoron piti vihreän aluevaltuustoryhmän puolesta ryhmäpuheenjohtaja Meri Lumela