Olen Keski-Suomen aleuvaltuuston kokouksessa 26.9. jättänyt valtuustolle aloitteen Keski-Suomen kriisiytyneen koulupsykologipulan helpottamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Elokuussa 2023 Keski-Suomen alueella jopa 30 % koulupsykologin paikoista on täyttämättä. Nykytilanne vaarantaa lasten ja nuorten mielenterveyden alueella, kuormittaa lasten ja perheiden lisäksi  koulujen henkilökuntaa sekä rikkoo räikeästi lakia.

Oppilashuollon psykologien palkkaukseen ja työoloihin panostamalla Keski-Suomen hyvinvointialue voisi säästää kalliiden ostopalvelujen kuluissa, sillä simerkiksi 5500 euron kuukausipalkalla saisi 10 psykologia palkattua karkeasti laskien 860 000 euron vuosikustannuksella. Psykologiliiton laskelmien mukaan ostopalveluna tuotettuna kyseisellä summalla saa hankittua vain n.5 psykologin työpanoksen.

Ratkaisuna oppilashuollon psykologien houkuttelemiseksi Keski-Suomeen aloitteessa esitetään kilpailukykyistä palkkaa, työnkuvan mukaista työn mitoitusta ja sisältöä, joustavuutta työaikaan ja toimipisteiden välillä liikkumiseen, työn johtamisen ja ohjauksen suunnittelua sekä psykologiharjoitteluun ja täydennyskoulutusmahdollisuuksiin panostamista.

Koko aloite luettavissa täällä.

Katri Savolainen, Vihreiden aluevaltuutettu