Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus

Eläminen maaseudulla tarjoaa keskisuomalaisille houkuttelevan  vaihtoehdon. Monet ihmiset kokevat maaseudun vetovoimaiseksi  elinympäristöksi, mutta työllistymismahdollisuuksien puutteen vuoksi yhä  useampi on joutunut muuttamaan kaupungin taajamaan. Lähitulevaisuudessa  Keski-Suomeen voidaan luoda uusia työpaikkoja, jotka sijoittuvat ilmastonmuutoksen torjunnan, uusiutuvan energian, energiatehokkuuden sekä muun ympäristöteknologian pariin. Panostamalla uusiutuvan energian kehittämiseen ja koulutukseen vahvistetaan Keski-Suomen asemaa ja kilpailukykyä myös kansainvälisesti.

Uusiutuvista energiantuottotavoista suurin potentiaali on metsäenergian hyödyntämisellä.  Hakkuujätteet tulee käyttää energiantuotannon raaka-aineeksi mahdollisimman  lähellä niiden syntypaikkaa. Myös maatilojen sivutuotteina syntyvä lanta, kasvijätteet ja muut biojätteet tulisi käyttää biokaasun ja nestemäisten  polttoaineiden tuotantoon. Biokaasua voidaan käyttää monipuolisesti  energiantuotannossa ja liikennepolttoaineena. Edellä mainittujen lisäksi mm.  tuuli- ja aurinkonergia sekä pienimuotoinen vesivoima ovat maaseudulla realistisia sähkön- ja  lämmöntuottomahdollisuuksia. Uusiutuva energiatuotanto tarjoaa merkittäviä  ansaintamahdollisuuksia raaka-aineiden tuotannossa, energian myyntituloina sekä  maanvuokratuloina.

Bioenergiantuotannon lisäksi maaseudun työllisyyttä voidaan  edistää lisäämällä etätyömahdollisuuksia, tukemalla monipuolista  yritystoimintaa ja pienimuotoista maaseutumatkailua sekä vahvistamalla  maatalouden kannattavuutta erikoistumista ja liitännäiselinkeinoja tukemalla. Kutsuohjattua palveluliikennettä tulee lisätä, ja nopeat  laajakaistayhteydet on taattava kaikille.

Maalaismaisemaa, monimuotoista  luontoa ja maaseudun kulttuuriperintöä tulee vaalia ja hoitaa jälkipolville  säilyttäen maaseutu asuttuna ja elinvoimaisena.

Keski-Suomen Vihreät ry

Elina Sillanpää
puheenjohtaja