Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi vierailee tänään Jyväskylässä. Hassi puhuu Keski-Suomen Vihreiden Naisten järjestämässä tilaisuudessa klo 16.30 alkaen Elosen kahvilan yläkerrassa (Kauppakatu 19 – 21). Hassi nostaa esille samapalkkaisuuden, naisten kohtuuttoman suuren osuuden pätkätyötä tekevistä ja köyhyyden naisistumisen.

– Naisten ja miesten palkkojen ero on edelleen huima, vaikka samapalkkaisuutta koskeva direktiivi on ollut voimassa jo 35 vuotta. Suomessa palkkaero on jopa yli EU-keskiarvon. Naisen euro EU:ssa on vajaat 82 senttiä, mutta Suomessa vain 80. EU:n tulisi asettaa sitovat tavoitteet palkkaerojen kuromiseen umpeen. Toisin sanoen jäsenmaille pitäisi seurata sanktioita, jos samapalkkaisuus ei etene. Suomen seuraavan hallituksen on sitouduttava palkkaeron poistamiseen, vaatii Hassi.

– Palkkaerot kertaantuvat eläkkeissä. Pätkä- ja silpputöiden vuoksi köyhyys on naisistunut ja etenkin eläkeikäiset naiset ovat vaarassa pudota köyhyysrajan alle. Yksinelävien naisten kohdalla riski on suurin, ja Suomessa heitä on EU:ssa suhteessa eniten. Kun pätkätyösukupolven naiset jäävät eläkkeelle, saattaa tasa-arvokuilu venyä sietämättömäksi, toteaa Keski-Suomen Vihreiden Naisten kansanedustajaehdokas Nina Hirsiaho.

– Vuonna 2006 Suomessa oli vajaat satatuhatta yli 75-vuotiasta köyhää naista, mikä on kolme kertaa niin paljon kuin vastaavan ikäisten köyhien miesten määrä. Yksinhuoltajista 27 prosenttia jäi alle köyhyysrajan vuonna 2009, kahden vanhemman perheissä 10 prosenttia. Enemmistö yksinhuoltajista on naisia. Köyhyyden naisistuminen on ollut näkyvissä jo 90-laman yhteydessä, mutta mitä asialle on tehty, perää Hassi.

– Epätasa-arvoa lisää se, että naiset joutuvat työttömyyden välttääkseen tyytymään miehiä useammin koulutusta vastaamattomaan työhön esimerkiksi palattuaan ilman vakituista työpaikkaa uudelleen työelämään äitiyslomalta ja hoitovapaalta. Erään arvion mukaan jopa 40 prosenttia kotiäideistä jää työttömiksi. Naisten asemaa on parannettava kannustamalla yrityksiä palkkaamaan naisia entistä enemmän johtotehtäviin. Nyt naisjohtajien osuus johtajistosta Suomessa on alle 40 prosenttia. Naisia tulee myös ottaa vakituisiin työsuhteisiin ja luoda naisten välisiä verkostoja esimerkiksi mentoroinnin kautta, ehdottaa Hirsiaho.

– Tasa-arvo on myös työnantajien etu. Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksen mukaan yritykset, joiden hallituksissa vallitsee sukupuolten tasa-arvo, tuottavat 10 – 20 prosenttia parempaa tulosta, lisää Hassi.

– Valitettavasti ay-liike ei ole vieläkään kyennyt tunnustamaan tosiasioita eikä toimi pätkätyöläisten – siis tuhansien ja tuhansien naisten – aseman parantamiseksi. Sata-komiteassa ay-liike esti vähimmäisturvan parantamisen ja viimeksi tällä viikolla SAK:n ja SDP:n tulilinjalle joutui vuosia odotettu vanhempainvapaiden uudistus, vaikka naisjärjestöt tukevat sitä  yksimielisesti. Pitäisikö naisten myös ay-liikkeen sisällä organisoitua nykyistä paremmin ajamaan oikeuksiaan? kysyy Hassi.