Kannanotto

Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta kulutuksen ja ympäristöhaittojen verotukseen. Kulutusverojen avulla voidaan ohjata ihmisiä toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla sekä välttämään oman terveytensä kannalta riskialtista toimintaa. Vastaavasti veronkevennyksiä voidaan suunnata tuotteisiin ja toimintoihin, joilla voidaan edistää uuden teknologian käyttöönottoa tai ihmisten terveyttä.

Kulutusverojen korotuksen ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia vain silloin, kun pienituloisille kompensoidaan lisääntyneet verot esimerkiksi tulonsiirtojen avulla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennyksen määrää tai erilaisia perustoimeentuloa turvaavia sosiaalietuuksia.

Keski-Suomen vihreät kannattavat pääomatuloverotuksen kiristämistä. Meidän mielestämme pääomatuloja tulisi verottaa samaan tapaan kuin ansiotulojakin eli progressiivisesti. Yhdenmukaiden verotus tekisi myös verokeinottelun entistä vaikeammaksi.

Tulevan vaalikauden verotusratkaisuiden on oltava oikeudenmukaisia sekä ympäristön että ihmisten näkökulmasta. Vihreää verouudistusta on jatkettava, mutta verotuksen avulla on aiempaa ponnekkaammin ehkäistävä tuloerojen kasvua eri väestöryhmien kesken.

 

Elina sillanpää

Puheenjohtaja