Eduskuntavaaleissa nykyiset hallituspuolueet kokoomuksen johdolla myllyttivät tarvetta valtion velkaantumisen taittamiselle. “Velaksi eläminen tulee pysäyttää, jottemme sysää taakkaa huolimattomasta taloudenpidosta nuorten harteille”, ehdokkaat toistivat tentistä ja vaalikoneesta toiseen. Hallituksen viime viikkojen arvovalinnat ovat näitä kampanjalupauksia silmällä pitäen kylmä takinkääntö, jonka yhteiskunnan eriarvoisuutta lisäävistä sekä moneen kertaan kertautuvista vaikutuksista tulemme tulevina vuosina maksamaan kovaa hintaa.

Opiskelijat ovat viime viikkoina vallanneet korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten tiloja eri puolilla Suomea ja osoittaneet mieltä Orpon hallituksen kohtuutonta leikkauspolitiikkaa vastaan. Vaikka Jyväskylän yliopiston päärakennuksen valtaus on ohi, toivon opiskelijoiden nostamista huolista käytävän keskustelun jatkuvan myös täällä Keski-Suomessa. Opiskelijat tarvitsevat tukea ja solidaarisuutta, eivät ahdinkonsa vähättelyä.

On selvää, että valtion taloutta tulee kuluvalla nelivuotiskaudella tasapainottaa. Nyt valituilla keinoilla leikkaamme kuitenkin suoraan tulevaisuuden kasvusta ja hyvinvoinnista. Tehtävien leikkausten pitkän aikavälin vaikutukset jäävät arvausten varaan, kun ne pusketaan kylmästi läpi vailla asianmukaisia vaikutusten ennakkoarviointeja. Onnistuneessa lainsäädäntötyössä kokonaisuutta pystytään katsomaan pitkällä tähtäimellä ja myös muuttamaan suuntaa tiedon karttuessa.

Opintotuen indeksijäädytys ja asumistuen leikkaukset aiheuttavat jatkossa huomattavan loven opiskelijoiden toimeentuloon ja ajavat yhä useamman nostamaan lainaa elämisen perustarpeista selviämiseksi. Opiskelijoiden lainamäärä on lyhyessä ajassa tuplaantunut eikä suuntaa tulla näillä päätöksillä kääntämään. Jo entuudestaan lainapainotteinen tuki tulee olemaan sitä vahvasti myös jatkossa.

Työurien pirstoutuminen ja useiden peräkkäisten kriisien myötä kohonnut korkotaso vaikeuttavat lainan takaisinmaksua. Epävarmuuksien kasaantuminen ja toimeentulon haasteet lykkäävät nuorten aikuisten perheellistymissuunnitelmia ja ensiasunnon ostoa. Tarvitaan luottamusta ja uskoa tulevaan. Niitä rakennetaan ihmisten huolia kuunnellen ja yhteiskunnan turvaverkkoja vahvistaen.

Olemme jo nyt tilanteessa, jossa erityisesti pienituloisesta perhetaustasta tulevat nuoret harkitsevat pitkään, miten pitkälle heillä varaa kouluttautua ja siten tavoitella unelmiaan. Kenenkään taustan ei tule rajoittaa, mitä hänestä voi tulla. Lähtökohtien välisten erojen tasaaminen on yksi yhteiskunnan ydintehtävistä ja sen sisäisen oikeudenmukaisuuden mittareista.

Työuupumus on viime vuosina lisääntynyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Nuoret ja opiskelijat ansaitsevat tyhjien juhlapuheiden sijaan päättäjiä, jotka lähtevät päättäväisesti vahvistamaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja puuttumaan nuorten hyvinvointikriisin juurisyihin. Tämän päivän onnellinen opiskelija on tulevaisuuden hyvinvoiva ammattilainen – suomalaisen hyvinvointivaltion jatkumisen mahdollistaja.

He ovat syystä huolissaan tulevaisuudesta – sekä omastaan että yhteiskunnan.

Emilia Lakka, Vihreiden Keski-Suomen piirin puheenjohtaja