Vihreiden puoluekokous Kuopiossa 12.6.2011

 

Keski-Suomen edustajien luottamustehtävät 2011 – 2013 kaudella: puoluehallituksen varajäsenyys ja kolme paikkaa puoluevaltuuskuntaan


Vihreiden puoluekokous valitsi Keski-Suomesta puoluehallituksen varajäseneksi Elina Sillanpään Laukaasta. Puoluevaltuuskunnan jäseniksi valittiin Touko Aalto, Jyväskylä (Keski-Suomen Vihreät ry), Ari Jäntti, Laukaa (Ekovihreät) ja Paloma Hannonen, Jyväskylä/Helsinki (Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto). Puoluevaltuuskunnan varajäseniksi valittiin Maia Fandi, Jyväskylä (Keski-Suomen Vihreät), Antti Yli-Tainio, Jyväskylä (Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto) ja Terhi Ek, Laukaa (Vihreät Naiset). Uusi valtuuskunta ja eduskuntaryhmä kutsutaan koolle jo tällä viikolla päättämään hallitusyhteistyöstä.

Keski-Suomen piirin neuvottelijana Kuopion puoluekokouksessa vaalivaliokunnassa toimi Tuija Mäkinen. Pitkien neuvotteluiden jälkeen saatiin lopulta kasaan kaikkia osapuolia tyydyttävät esitykset puoluehallituksen ja –valtuuskunnan jäsenvalinnoista, ja puoluekokous hyväksyi ne yksimielisesti. Eduskuntavaalien huonon menestyksen jälkeen on todella tärkeä saada vihreä väki rakentavaan yhteistyöhön ja olla solidaarinen yli piirirajojen. Me kaikki tarvitsemme toisiamme näissä talkoissa.

Käytyjen paikkaneuvottelujen vaikeuskerrointa lisäsi varapuheenjohtaja-asetelmien vaikea ennakoitavuus. Neuvottelujen, äänestyksen ja piirien preferenssien jälkeen lopputuloksena puheenjohtajistoon valikoitui viisi miestä ja vain kaksi naista. Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ry esitti jyväskyläläistä Paloma Hannosta puolueen varapuheenjohtajaksi, ja hän sai tukea myös keskisuomalaisilta puoluekokousedustajilta. Äänestyksessä Hannonen kuitenkin jäi neljänneksi häviten Krista Mikkoselle, Timo Juurikkalalle ja Oras Tynkkyselle. Puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin jäsenäänestyksen selkeän tuloksen perusteella Ville Niinistö, ja puoluesihteerinä jatkaa Panu Laturi.

Vihreiden puoluehallituksessa on 8 jäsentä ja saman verran varajäseniä. Varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus puoluehallituksen kokouksissa. Neuvottelutavoitteena oli antaa kaikille piireille paikka hallituspöydän ympärillä. Tämä merkitsee pienille piireille matemaattista painoarvoa suurempaa mandaattia ja isompien piirien tinkimistä omista mandaateistaan. Vastapainoksi Helsinki sai äänestyksessä Johanna Sumuvuoren valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja Uusimaa Timo Juurikkalan puolueen varapuheenjohtajaksi. Pohjois-Karjalan Krista Mikkonen taas valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi periferiapiirien ja Vihreiden Naisten tuella. Pirkanmaalainen kansanedustaja Oras Tynkkynen puolestaan nauttii laaja luottamusta ja edustaa myös jatkuvuutta muutoin uudistuneessa puheenjohtajistossa.

Myös puoluevaltuuskunnan 37 jäsenen ja puheenjohtajiston paikat haluttiin jakaa siten, että pienimmätkin vaalipiirit saivat 1+1, ja lisäksi suurten vaalipiirien painoarvon tuli näkyä valinnoissa.  Samalla myös suuret valtakunnalliset järjestöt, kuten Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry ja Vihreät Naiset ry, tarvitsevat omat mandaattinsa suhteessa jäsenmääräänsä eikä pienempiä järjestöjäkään voi täysin sivuuttaa. Keski-Suomeen saatiin lisäpaikkoja valtuuskuntaan valtakunnallisten järjestöjen kautta.

Keski-Suomea pienempiä piirijärjestöjä on kuusi ja suurempia seitsemän. Tällä kertaa yhdeksän piiriä sai tyytyä valtuuskunnassa yhden jäsenen ja varajäsenen edustukseen. Piirijärjestöistä suurimmat ovat Uusimaa ja Helsinki, pienimmät taas Lappi, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. Puolueessa piirijärjestöjä on yhtä monta kuin on vaalipiirejäkin, siis neljätoista.

Puheenjohtajistovalinnat heijastuivat puoluehallituksen ja valtuuskunnan kokoonpanoihin, joista vaalivaliokunta oli laatinut valmiiksi erilaisia tasa-arvolain vaatimukset huomioon ottavia vaihtoehtoja. Vaalivaliokunta toivoo, että jatkossa koko puheenjohtajisto valitaan jo puoluekokouksen ensimmäisenä päivänä. Se helpottaisi jatkoneuvotteluja, kun ei tarvitse miettiä valtuuskunnan ja puoluehallituksen kokoonpanoa useilla eri oletuksilla, kuten nyt jouduttiin tekemään.

Keski-Suomen Vihreät toivottaa työn iloa ja menestystä valituille!


Vihreiden puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan kokoonpanot