Keski-Suomen Vihreiden mielestä kuntarakenneuudistus on välttämätön laadukkaiden julkisten palveluiden turvaamiseksi. Kuntauudistuksen lähtökohtana tulisi olla sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttaminen kustannustehokkaasti ja kuntajakoa tulisi pohtia ensisijaisesti terveyspalveluiden näkökulmasta. Avainkysymyksiä ovat mm. monen rahoittajan (kunnat, valtio, KELA ja vakuutusyhtiöt) järjestelmän purkaminen ja toimivien hoitoketjujen luominen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille, jopa niiden yhdistäminen. Kun yhteisymmärrys näistä uudistuksista on löytynyt, on oikea aika miettiä, mikä on sopiva hallintorakenne uudistusten toteuttamiseen.

”Esityksen mukainen kuntajako ei toteutuessaan ratkaisisi kuntatalouden kaikkein vaikeinta ongelmaa eli sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamista tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen nostaa kustannuksia merkittävästi”, arvioi Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja Elina Sillanpää. Kuntien käytettävissä oleva raha ei lisäänny hallintoa yhdistämällä.

Esitetyn kuntakartan mukaisetkin kunnat olisivat liian pieniä järjestämään itsenäisesti ja kustannustehokkaasti sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon. Terveydenhuollossa toiminnan tehokkuus edellyttää satojen tuhansien asukkaiden väestöpohjaa, jopa ns. miljoonapiirejä.

Keski-Suomen Vihreät näkevät kuntaliitoksissa myös joitain hyviä puolia. Virkamiesesityksen mukainen kuntajako vähentäisi hallintohimmelien tarvetta ja ratkaisi erityisesti kaupunkiseutuja vaivaavia alueellisen eriarvoistumisen, verokilpailun ja maankäytön ongelmia.

”Mikäli suurkuntiin päädytään, on tärkeää huolehtia lähidemokratian toteutumisesta esimerkiksi kunnanosavaltuustoilla tai -lautakunnilla, joilla muodollisen lausuntavallan lisäksi säilyisi myös budjettivaltaa. Ihmisillä on oltava vaikutusmahdollisuus oman lähialueensa palveluihin ja maankäyttöön”, sanoo puheenjohtaja Sillanpää.

Lisätietoja:
Elina Sillanpää, pj.
Keski-Suomen Vihreät ry
gsm 050 3690624
email elina.sillanpaa@vihreat.fi