Keskisuomalainen uutisoi verkkosivuillaan 9.2. Keski-Suomen Vihreiden kannanoton ministeriön kuntarakenne-ehdotukseen. Kannanoton otsikko “Palvelut edellä kuntauudistukseen” oli uutisessa tiivistetty muotoon “Ehdotetut kunnat liian pieniä”, josta saattaa saada virheellisen käsityksen Keski-Suomen vihreiden kannasta kuntauudistukseen.

Keski-Suomen Vihreät ei pidä esitettyä kuntakarttaa hyvänä ratkaisuna ongelmiin, joiden syy on ikääntyminen ja terveysmenojen kasvu. Kuntauudistusta pitäisi karttojen sijasta lähteä toteuttamaan hallitusohjelman mukaisesti palveluiden turvaamisen näkökulmasta.

Ehdotetut suurkunnat eivät tuo ratkaisua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rahoitusongelmiin. Tehokkaasti nämä palvelut voidaan järjestää vain satojen tuhansien asukkaiden väestöpohjalla tai yliopistosairaaloihin pohjautuvissa ns. terveydenhuollon miljoonapiireissä.

Ensin pitäisi poliittisesti ratkaista, säilytetäänkö terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu kunnilla vai pitäisikö perustaa esimerkiksi maakunnallisia tai alueellisia terveyspiirejä, joiden vastuulle perusterveydenhuollon palvelut siirretään. Vuosikymmenen kuluttua Keski-Suomen pikkukuntien väestöstä yhä suurempi osa on eläkeläisiä eivätkä kuntien verotulot riitä rahoittamaan julkisia terveyspalveluita.

Vihreät toivoo, ettei tämä tärkeä keskustelu jää kuntauudistuksen periaatteelliseksi vastustamiseksi, vaan puhutaan vaihtoehtoisista ratkaisuista palveluiden rahoituskriisin. Nyt on tuotava esiin erilaisia toteutusmalleja, joilla julkisen terveydenhuollon kustannustehokkuutta voidaan parantaa nopeasti. Keskustelu kuntakartoista on toissijaista – ensijaista on keskustella erilaisista mahdollisuuksista  järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasa-arvoisesti kaikille kuntien asukkaille.

 

Lisätietoja:

Elina Sillanpää, pj.
Keski-Suomen Vihreät ry
gsm 050 3690624
email elina.sillanpaa@vihreat.fi