Keski-Suomen Vihreät vaatii, että lastensuojelulaissa määritellyn rikosilmoitusvelvollisuuden tulee koskea kaikkia lapsiin kohdistuvia väkivaltarikoksia.

Nykyisen lainsäädännön mukaan alaikäisen pahoinpitelyepäilyssä tehdään ilmoitus lastensuojeluviranomaiselle. Viranomaisen on tehtävä asiasta ilmoitus poliisille, jos hän arvioi, että mahdollisesta rikoksesta seuraava rangaistus on vähintään kaksi vuotta. Tämän vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen lapseen kohdistuva seksuaalirikosepäily on kuitenkin aina ilmoitettava lastensuojelun lisäksi myös poliisille.

“Salassapitosäädökset eivät saa olla esteenä tai viivästyttää lapseen kohdistuvien väkivaltarikoksien tutkimista” vaatii Keski-Suomen vihreiden puheenjohtaja Elina Sillanpää. “Väkivallan laatu ei voi ratkaista toimintatapaa, sillä lapsella on aina oikeus erityiseen suojeluun. Kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta on tärkeää selvittää mahdollisimman nopeasti ja tarkasti onko rikosepäily aiheellinen – ja poliisilla on tähän selvitystyöhön parhaat edellytykset.”

Lainsäädännön epäkohtien muuttamisen lisäksi on tärkeää varmistaa lastensuojelutyöhön riittävä työntekijämäärä ja vahvistaa ennaltaehkäisevää perhetyötä sekä parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Lastensuojelun keskusliiton mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä voi pahimmillaan olla huolehdittavana 120 lapsen asiat.  ”Sosiaalihuolto ei saa olla kunnissa lapsipuolen asemassa.Viime kädessä on kuntapäättäjien vastuulla  turvata lastensuojelun laatu ja voimavarat”, muistuttaa Sillanpää.

Lisätietoja:
Elina Sillanpää
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Vihreät ry
GSM 050 3690624