Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan 14.11.2012. Ainoastaan Vihreät vaati ryhmänä kaavaesityksen hylkäämistä. Kaavan valmisteluvaiheessa suurin osa Keski-Suomen kunnista vastusti lausunnoissaan uusien turvetuotantoalueiden perustamista, mutta kuntien tahto ei kuulunut niiden edustajien äänestyskäyttäytymisessä.

Keski-Suomen Vihreiden piirijärjestö vaati 23.4.2012 kannanotossaan maakunnan turvetuotannon alasajoa. Turpeenpoltolla on haitalliset ilmastovaikutukset eikä se ole luonnonvarojen kestävää käyttöä. Turvesoiden kaivuulla on pysyviä haitallisia vaikutuksia vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen ja virkistyskäyttöön.

Keski-Suomen maakuntavaltuusto ja -hallitus valitaan poliittisten ryhmien välisten monivaiheisten neuvottelujen jälkeen kunnanvaltuutettujen keskuudesta. Kuntalaisilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa maakuntavaltuuston henkilövalintoihin eivätkä maakuntavaltuutetut edusta luottamustehtävää hoitaessaan kuntalaisia vaan poliittista ryhmäänsä. Vihreät vaativat lisää suoraa demokratiaa maakuntahallintoon.

Maakuntavaltuuston hyväksymä 3. vaihemaakuntakaava ei vaikuta jo tuotannossa olevien alueiden käyttöön eikä lupiin, mutta se antaa signaalin maakunnan päättäjien tahtotilasta turpeen kaivuun tulevaisuudesta. Ainoa luontoarvonsa lopullisesti menettänyt suo on turpeen kaivuun jäljiltä jäänyt alue. Ojitettujen soiden ennallistamisella vähennetään vesistöhaittoja ja tasataan tulva-huippuja. Pitkällä aikavälillä suon merkitys ekosysteemille palautuu.

Uuden turpeen ottoalueen perustaminen tulee 3. vaihekaavan sisällöstä riippumatta vaatimaan aina ympäristöluvan. Nyt tarvitaan ympäristöministeriön alaisen ympäristöhallinnon henkilöstön toimintamahdollisuuksien vahvistamista. Silloin myös turpeen kaivuun lupa-asiat ja valvonta saadaan sille tasolle, että nykyisen tuotannon haittoja voidaan vähentää ja estää uudet ympäristön hyvinvointia uhkaavat hankkeet. Kansalaisten luottamus ympäristöhallinnon resurssien riittävyyteen on vakavasti horjunut Talvivaaran kaivoksen aiheuttamien tapahtumien myötä.

Lisätietoja
Elina Sillanpää elina.sillanp@gmail.com
Lea-Elina Nikkilä leaelina.nikkila@gmail.com