Keski-Suomen Vihreät vaatii kuntapolitiikan avaamista valtuustosaleja laajemmalle yleisölle. Avoimeen päätöksentekoon ja demokratiaan tarvitaan muutakin kuin pelkkiä julkisia valtuuston kokouksia, joista ei välttämättä ole saatavilla jälkikäteen edes tallenteita. Kaupungin- ja kunnanhallitusten sekä lautakuntien kokousten avaaminen ja videointi suorana internetiin – mahdollisuuksien mukaan – antaisi kansalaisille huomattavasti paremmat mahdollisuudet seurata päätöksenteon valmistelua ja poliittista vallankäyttöä. Keski-Suomen Vihreät haluaa korostaa, että kuntalaki antaa mahdollisuuden kokousten avaamiseen, vaikka käytäntönä onkin ollut pitää kokoukset suljettuna.

”Teknisesti kokousten lähettäminen ei vaadi suuria panostuksia. Esimerkiksi Jyväskylässä valtuuston kokouksia on edellisellä valtuustokaudella lähetetty netissä vapaaehtoisvoimin ja kevyellä kalustolla. Jokaisen kunnan ja kaupungin tietohallinnosta pitäisi löytyä tarvittava tekninen osaaminen, kyse on siis vain tahtotilasta”, toteaa Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja Ville Korhonen.

Keski-Suomen Vihreiden mielestä kunnallisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien tulee myös olla julkisesti saatavilla, jotta mahdolliset väärinkäytökset politiikanteossa voidaan estää. Avoimuus kasvattaa kansalaisten paikoittain huvennutta luottamusta päätöksentekoon.

”Viime syksyn kunnallisvaaleissa useat puolueet puhuivat avoimemman päätöksenteon puolesta. Nyt, uusien valtuustojen aloittaessa toimintansa, on aika lunastaa annetut lupaukset”, puheenjohtaja Korhonen vaatii.

 

Lisätietoja:

Ville Korhonen
puheenjohtaja
Keski-Suomen Vihreät ry

ville.korhonen@vihreat.fi
050 303 2101

 

Veikko Ahola
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen Vihreät ry

veikko.ahola@vihreat.fi
050 592 5895