Keski-Suomen Vihreät ry vaatii kaivostutkimuksien kieltämistä luonnonsuojelualueilla. Yhdistyksen mukaan Suomen kansallispuistoilla, luonnonsuojelu-alueilla sekä NATURA-alueilla on ylisukupolvista kansallista luonto- ja maisema-arvoa, joita nykyinen sukupolvi ei saa lyhytnäköisellä talousintresseillään vaarantaa. 

Ruotsalaisomisteinen Palmex Mining on tehnyt 690 neliökilometrin varausilmoituksen Luhangan, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Toivakan ja Hartolan alueille. Leivonmäen kansallispuisto on osittain varausalueen sisäpuolella. Yhtiön toimitusjohtaja Peter Hjorth on Keskisuomalaisen haastattelussa (KSML 29.8.2013) kertonut, ettei yhtiöllä ole ”tässä vaiheessa” aikomusta suorittaa tutkimuksia kansallispuistossa.

Leivonmäen kansallispuiston järjestyssääntöjen pykälässä kolme kielletään ”maa-aineksen ja kaivoskivennäisten ottaminen ja maa- tai kallioperän vahingoittaminen muulla tavoin.” 

Monelle on tullut täytenä yllätyksenä, että TUKESin kaivoskartasta  löytää oman kodin tai kesämökin varausalueen sisältä. Keski-Suomen Vihreiden mielestä kaivosyrityksen tutkimustoimintaa ei pitäisi tulkita jokamiehen oikeuksien kuuluvaksi.

Vetoammekin kansallispuistoja hallinnoivaan metsähallitukseen, että se ei tule myöntämään poikkeuslupaa kaivostutkimuksille Leivonmäen kansallispuistossa, eikä muissakaan Suomen kansallispuistoissa.

Virpi Kauko

varapuheenjohtaja

Keski-Suomen Vihreät

Lea-Elina Nikkilä

puoluevaltuuskunnan jäsen

Vihreät – De Gröna