Vihreä ryhmä on tyytyväinen Keski-Suomen liiton toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Valmistelu on ollut huolellista ja myötäilee hyväksyttyä strategiaa. Bio- digi- ja osaamistalouden kehittäminen ovat edelleen ajankohtaisia. Kaikilla osa-alueilla on tärkeää etsiä uusia innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja sekä tuoda kokeilukulttuuri osaksi arkipäivän työskentelyä.

Tavoitteissa huomioidaan se, että Keski-Suomessa osaaminen ei ole vielä riittävästi muuntunut liiketoiminnaksi. Keski-Suomen liiton tulisikin olla omalta osaltaan kehittämässä uusia tapoja tukea yrittäjyyttä, ja näin saada Keski-Suomen osaamispääoma kasvuun. Liiketoiminta ja työpaikat syntyvät vain konkreettisilla toimilla – ei vain strategian sanamuodoilla.

Toimintasuunnitelmassa ei ole valitettavasti sanottu sanallakaan siitä, miten suhtaudumme ja hyödynnämme turvapaikanhakijoiden mukanaan tuomaa osaamista ja miten toteutamme kotouttamisen. Meidän tulee luoda mahdollisuudet kotouttamiselle aktiivisesti joustavilla tavoilla eikä antaa byrokratian olla esteenä prosessissa. Kansainvälisyys kun on kuitenkin nostettu myös Keski-Suomen strategiassa keskeiseen asemaan. Toivomme, että tätä mahdollisuutta ei heitetä hukkaan ja näemme turvapaikanhakijat ja ylipäätään maahanmuuttajat mahdollisuutena.

Vihreä ryhmä on erityisen iloinen Keski-Suomen liiton viestinnän kehittymisestä. Viestintää tulee tehdä monikanavaisesti: perinteisillä tavoilla, mutta yhtä lailla myös muun muassa sosiaalisen median kautta. Keski-Suomen liiton viestintä on yksi tärkeä osa liiton vaikuttavuutta. Monelle asukkaalle Keski-Suomen liitto saattaa jäädä näkymättömäksi organisaatioksi. Keski-Suomen liitto ei ole vain viestijä vaan sen tulisi kannustaa asukkaita itse vaikuttamaan alueensa olosuhteisiin.

Vuoden 2016 suunnittelun ohella on tärkeää pohtia myös maakuntavaltuuston kokousten toimintamalleja. Olisiko aika tehdä lisää tilaa avoimelle keskustelulle varaamalla esimerkiksi enemmän aikaa salikeskusteluille sekä kunta- ja puoluerajat ylittävälle pienryhmätyöskentelylle? Näin saisimme uudet ideat eri puolilta maakuntaa esille ja samalla lisäisimme maakuntaan yhteistyön henkeä.  Olisiko meidän myös vihdoin aika avata työskentelymme avoimeksi kuvaamalla kokoukset nettiin ja ottaa keskisuomalaiset näin vahvemmin mukaan päätöksentekoon osallisuuden periaatteita myötäillen? Yhdessä tehden löytyvät usein ratkaisut vaikeisiinkin kysymyksiin.
Viimeisenä haluamme ilmaista tyytäisyytemme siihen, että vuonna 2013 tekemämme aloitteen mukainen Unescon biosfäärialue Päijänteelle on ottanut askeleen eteenpäin. Kuulimme juuri, että mm. kuntien ja muiden tahojen yhteistyössä on lähdetty ideoimaan alueen tulevaisuutta.

 

Vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtajan Kaisa Peltosen puhe maakuntavaltuuston kokouksessa 20.11.2015.