Keski-Suomen Vihreät ry:n syyskokous 12.12.2015 valitsi jyväskyläläisen rehtori Meri Lumelan piirijärjestön uudeksi puheenjohtajaksi. Lumela on kaupunginvaltuutettu ja Jyväskylän kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja. Hän on myös valtakunnallisen Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtaja.

Piirijärjestön varapuheenjohtajana jatkaa rikosseuraamustyöntekijä Petri Vähäkangas Jyväskylästä.

Keski-Suomen Vihreiden piirihallitukseen valittiin Erna Elo, (varalla Irene Hallamäki), Nina Hirsiaho (varalla Jouko Pihlainen), Virpi Kauko (varalla Antti-Juhani Kaijanaho), Riitta Lätti (varalla Laura Mansikkamäki), Esko Salo (varalla Hertta Huovinen), Pauliina Rusula (varalla Tommi Tapiainen, Ulla-Sinikka Sihvonen (varalla Tommi Liinalampi) ja Tiina Suuronen (varalla Tero Lämsä).

Piirikokous hyväksyi kannanoton Hyvinvointia edistävät lähipalvelut toimiviksi. Keski-Suomen Vihreät vaatii, että itsehallintoalueiden ja kuntien välisessä tehtävien jaossa ja vastuissa kiinnitetään erityistä huomiota vakavampia ongelmia ehkäiseviin palveluihin. Kuntia tulee rohkaista taloudellisin kannustein tarjoamaan asukkaille hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä palveluja.

Keski-Suomen Vihreät näkee, että Keski-Suomen itsehallintoalueen syntyminen merkitsee myös Keski-Suomen aseman selkiytymistä ja vahvistumista.  Esitetty sotehallintomalli ei täysin vastaa Vihreiden alkuperäistä tavoitetta hallinnon järjestämisestä. ”Uskomme kuitenkin, että esitetystäkin mallista on mahdollista saada tehokas ja toimiva, jotta tavoitteet kansalaisten paremman ja yhdenvertaisemman palveluntarjonnan suhteen toteutuisivat. Keski-Suomen Vihreät haluaa olla omalta osaltaan mukana tässä kehitystyössä”, painottaa Keski-Suomen Vihreiden uusi puheenjohtaja Meri Lumela.