Valmisteilla olevalla sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksella tavoitellaan nykyistä vaikuttavampia palveluita, tehokkaita palveluketjuja ja talouden säästöjä. Kuntalaisten yhdenvertaisuus ja palveluiden saatavuuden turvaaminen on keskeistä uudistuksessa.

Keski-Suomen Vihreät vaatii, että itsehallintoalueiden ja kuntien välisessä tehtävien jaossa ja vastuissa kiinnitetään erityistä huomiota vakavampia ongelmia ehkäiseviin palveluihin. Kuntia tulee rohkaista taloudellisin kannustein tarjoamaan asukkaille hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä palveluja. Esimerkiksi Imatran kaupungissa on erinomaisen hyvää näyttöä miten palkkaamalla perhetyöntekijöitä on saatu vähennettyä merkittävästi raskaampien ja kalliimpien palveluiden tarvetta.

Uudistus sisältää vielä paljon vastausta vailla olevia isoja kysymyksiä, kuten kuntien ja kuntayhtymien omistamiin kiinteistöihin, investointien rahoitukseen ja henkilöstön asemaan liittyvät kysymykset. Palveluita on uudistettava rohkeasti eikä  palveluketjuihin saa syntyä uusia vaikeasti ylitettäviä rajoja. Keski-Suomen Vihreät korostaa yhteentoimivien tietojärjestelmien ja digitalisaation mahdollisuuksia ja merkitystä sekä palveluketjun sujuvuuden että kustannustehokkuuden kannalta.

Keski-Suomen Vihreät näkee, että Keski-Suomen itsehallintoalueen syntyminen merkitsee myös Keski-Suomen aseman selkiytymistä ja vahvistumista.  Esitetty sotehallintomalli ei täysin vastaa Vihreiden alkuperäistä tavoitetta hallinnon järjestämisestä. ”Uskomme kuitenkin, että esitetystäkin mallista on mahdollista saada tehokas ja toimiva, jotta tavoitteet kansalaisten paremman ja yhdenvertaisemman palveluntarjonnan suhteen toteutuisivat. Keski-Suomen Vihreät haluaa olla omalta osaltaan mukana tässä kehitystyössä”, painottaa Keski-Suomen Vihreiden uusi puheenjohtaja Meri Lumela.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Meri Lumela 050 5547167

Varapuheenjohtaja Petri Vähäkangas 045 1117373

Kannanotto 12.12.2015

Keski-Suomen Vihreät ry