Unescon myöntämä biosfääritunnus on brändinä maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu. Biosfäärialueilla on ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto sekä rikas kulttuuriympäristö ja elävää elinkeinotoimintaa. Keski-Suomen Vihreiden mielestä biosfäärialue lisäisi Päijänteen merkitystä merkittävänä vesistönä asumisen, virkistyskäytön, raakaveden oton, matkailun ja muun elinkeinotoiminnan sekä tutkimuksenkin näkökulmasta. Päijänteestä on mahdollista tehdä Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen yhteinen helmi.

Uskon Päijänteen biosfäärialueen kiinnostavan matkailijoita, toteaa Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja, jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Meri Lumela. Se tukisi kestävän ympärivuotisen matkailun mahdollisuuksia niin Leivonmäen kansallispuistossa kuin Himoksen matkailukeskuksessa, toteavat joutsalainen kunnanvaltuutettu Lea-Elina Nikkilä ja jämsäläinen kaupunginvaltuutettu Tommi Tapiainen.

Biosfäärialue yhdistää asukkaat ja yritykset toimimaan yhdessä paremman ympäristön ja sitä kautta hyvän asumisen ja kansainvälisilläkin markkinoilla tunnetun brändin luomiseksi. Luonnon monimuotoisuuden nopean hupenemisen pysäyttämisessä biosfäärialueiden luonnonsuojelutoimilla on tärkeä rooli.

Biosfääritunnuksen saamisen edellytyksenä on kestävän kehityksen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja tutkimuksen, seurannan ja ympäristökasvatuksen tukeminen. Päijänteen biosfäärialue olisi tärkeä aluekehittämisen työväline, valtuutetut muistuttavat.

Maailmassa on jo 669 biosfäärialuetta 120:ssa eri maassa, Suomessa Pohjois-Karjalassa ja Saaristomerellä. Jo vuonna 2008 Keski-Suomen ympäristökeskuksessa laadittiin selvitys Päijänteen biosfäärialueen perustamisedellytyksistä. Vihreät esittivät maakuntavaltuustolle keväällä 2013 Päijänteen biosfäärialueen perustamista. Vuonna 2015 perustettu ProPäijänne-yhdistys on asettanut tavoitteekseen biosfäärialueen perustamisen. Parhaillaankin on vireillä useiden toimijoiden hankkeita, joilla edistetään alueen kestävää matkailua ja yritystoimintaa.

Keski-Suomen Vihreät vetoavat Päijänteen ympäristökuntiin, että ne lähtisivät yhteistyössä selvittämään Päijänteen biosfäärialueen perustamisedellytyksiä.

Keski-Suomen Vihreät