Keski-Suomen Vihreät valitsi syyskokouksessaan jyväskyläläisen rehtorin ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Meri Lumelan toiselle kaksivuotiskaudelle 2018-19 piirijärjestön puheeenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin jyväskyläläinen varavaltuutettu, FM ja YTM Tommi Liinalampi.

Meri Lumela.

Keski-Suomen Vihreiden hallitukseen valittiin Kaisa Miettunen (Jyväskylä, varalla Leena Lyytinen),  Tiina Suuronen, (Laukaa:  varalla Hannele Vestola), Nina Hirsiaho (Vihreä Keurusseutu: varalla Hanna Nelimarkka), Anna-Kaisa Vierinen (Jämsä, varalla Susanna Sinisaari-Kaislo), Tommi Sulkala (Äänekoski: varalla Lea-Elina Nikkilä, Joutsa), Luka Lindqvist (Muurame, varalla Ulla-Sinikka Sihvonen), Jenni Lampi (Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat Jyvioni, varalla Aleksi Eskelinen), Heli Kaunismaa (Keski-Suomen Vihreät Naiset KesViNa, varalla Irene Hallamäki) ja  Erna Elo (Saarijärvi, varalla Antti-Juhani Kaijanaho, Jyväskylä).

Vihreät suuntaavat tulevaan vaalivuoteen 2018 optimistisin mielin takanaan tämänvuotinen voitto kuntavaaleissa, jolloin vihreät nousivat Jyväskylän suurimmaksi ryhmäksi ja vahvistuivat muuallakin maakunnassa. Vihreät aikovatkin asettaa täyden ehdokaslistan maakuntavaaleihin, joka edustaa mahdollisimman kattavasti koko maakuntaa ja sen asukkaita.

Tommi Liinalampi.

Keski-Suomen Vihreät suhtautuu hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta kriittisesti. Esitys vaarantaa monet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen alkuperäiset tavoitteet, joista tärkeimmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö ja toimivat palveluketjut sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Tärkeintä on tarjota koko väestölle yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut.