Keski-Suomen liiton tarkastuslautakunta on arvioinut liiton toiminnan tavoitteiden saavuttamista vuonna 2017. Vihreä maakuntavaltuustoryhmä haluaa esittää joitakin huomioita arviointikertomuksen pohjalta.

Yksi suuri ja paljon työllistänyt uudistus vuonna 2017 oli strategisen maakuntakaavan laatiminen. Kaavaprosessi toteutettiin avoimesti ja vuorovaikutuksellisesti ja saimme aikaan hyvän kokonaisuuden.

Nyt meillä on käsillämme itsenäisyyden ajan suurin hallinnollinen muutos, sote- ja maakuntauudistus. Vihreä ryhmä ilmaisee lukuisten asiantuntijatahojen ohella huolestumisensa siitä, miten hallituksen suunnitelmat maakuntauudistuksesta vaikuttavat ympäristöhallintoon. Valtion uusi lupa- ja valvontavirasto Luova tulisi jatkossa sisältämään kaikki nykyisten ely-keskusten ja aluehallintovirastojen lupa-asiat, jolloin sama virasto sekä myöntäisi esimerkiksi ympäristöluvat että valvoisi niiden noudattamista. Tämän pelätään heikentävän ympäristönsuojelua ja olevan iso askel taaksepäin. Nykyisin ely-keskukset ovat valittaneet aluehallintovirastojen myöntämistä luvista harvoin, mutta silloin kun ne ovat valittaneet, valitukset ovat olleet aiheellisia: niistä peräti 80 prosenttia on mennyt läpi. Elinkeinoelämä kiittää uudistusta, mutta se sisältää riskejä, jotka voivat aiheuttaa ristiriitoja ja konkretisoitua vaikkapa kaivosten ja muiden ympäristöä voimakkaasti ja peruuttamattomasti muokkaavien hankkeiden myötä.

Biotalous on Keski-Suomessa vahva ala. Pääpaino siinä on mielestämme oltava uusien kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden synnyttämisessä. Tähän tavoitteeseen on vielä matkaa, mutta parempaa kohti ollaan menossa. Muun muassa EU:n komission linjaus eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden kiellosta avaa suuria mahdollisuuksia korkean jalostusasteen puukuitutuotteille.Tästä hyvänä esimerkkinä on myös Keski-Suomen maakuntahallituksen viime kokouksessa VTT:lle  myöntämä rahoitus hankkeeseen, jossa sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelmaa torjutaan luonnonmukaisilla puupohjaisilla aineilla ja sairaalan muovimateriaaleja korvataan biopohjaisilla materiaaleilla. Hankkeessa yhdistetään keskisuomalaista hyvinvointi-, osaamis- ja biotaloutta. Kyseessä on uusimman tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen.

Menestyksemme perustuu osaamiseen. Siksi olemme iloisia monista osaamistalouteen kytkeytyvistä hankkeista. Kasvun maakunta -brändi on lyönyt positiivisesti läpi. Huolimatta valtakunnallisista koulutusmäärärahojen leikkauksista Keski-Suomessa on onnistuttu kehittämään koulutusta ja sen yhteyttä elinkeinoelämään. Korkea osaaminen turvaa paitsi uudet innovaatiot myös perinteisten elinkeinojen kuten metallialan pärjäämisen. Näemme, että esimerkiksi kestävä, ekologinen ja eettinen ruuantuotanto on ala, johon meidän kannattaa satsata ja johon panostetaankin mm. Jyväskylän yliopiston proteiinikiertotalouden piilaakso -hankkeen kautta.

Keski-Suomi kehittyy vahvassa myötätuulessa työttömyyden vähentyessä ja elinkeinoelämän monipuolistuessa. Olemme profiloitumassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnaksi, mikä lupaa hyvää sote-uudistuksen myllerryksessä. Sote-uudistuksen valmistelu on Keski-Suomessa niin laadukasta kuin se lainvalmistelun onnahtelun puitteissa on suinkin ollut mahdollista. Kiitämme erityisesti valmistelun avoimuutta ja eri tahojen lukuisia vaikutusmahdollisuuksia.

Arviointikertomuksessa kuvataan digitalouden kehitystä voimakkaaksi. Sitä sen on syytä ollakin, koska sote-uudistuksessa it-ratkaisujen avulla arvellaan valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen mukaan saavutettavan jopa neljän miljardin euron säästöt. Muuten hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen säästöpotentiaali arvellaan vähäiseksi, ja päinvastoin rahoitukseen liittyviä riskejä on muun muassa valinnanvapauden takia paljon.

Meidän tulee perustaa elinkeinomme jatkossa yhä vahvemmin kestävän kehityksen periaatteisiin ja tulevaisuuteen suunnaten. Avainsanoja ovat resurssiviisaus, energiatehokkuus, raaka-aineiden säästeliäs käyttö, kiertotalous ja ekologinen ja eettinen kestävyys. Nämä edellyttävät sekä ajattelun että toimintatapojen muutosta eli muutosjoustavuutta, joka täällä jo aiemmin mainittiin. Ne on nähtävä mahdollisuuksina eikä uhkina. Näin voimme turvata ja yhä parantaa hyvän elämän edellytyksiä Keski-Suomessa.

[puheenvuoro Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokouksessa 1.6.2018 Karstulassa]