Biokaasu on 100% uusiutuva energiamuoto, ja on ympäristöystävällisempi kuin maakaasu, bensa tai diesel. Autojen polttoaineena sitä voidaan käyttää siinä missä maakaasuakin ja kaasuautot toimivat aina myös bensalla.

Eloperäisiä raaka-aineita ovat muun muassa biojäte, jätevesiliete, lanta sekä teollisuuden ja kaupan ylijäämäbiojäte. Suurin potentiaali on kuitenkin peltobiomassassa.

Joutsassa biokaasulaitos tankkausasemineen on toiminut jo vuodesta 2014, valitettavasti vaihtelevalla menestyksellä. Aseman sijaintihan on paras mahdollinen biokaasun tankkausasemalle.Ongelmalliseksi tilanne muodostuu kaasuautoilijalle, kun tankkauspisteelle opastetaan nelostieltä, mutta parinsadan metrin päässä tankkauspaikalla on lappu luukulla ”Ei käytössä”.

Biokaasun tuotantoprosessi on herkkä häiriöille. Voisiko tankkausaseman varustaa liikuteltavalla puskurisäiliöllä, jonka voisi käydä täyttämässä esim. Mustankorkealla Jyväskylässä?. Se tietysti lisäisi kuluja, mutta kaasun saanti olisi varmempaa. Luotettavuus paranisi, mikä on erityisen tärkeää näin biokaasuautoilun alkutaipaleella.

Kuntalaisen näkökulmasta biokaasun saanti kirkonkylän asemalta olisi merkittävä tapa vähentää päästöjä. Kun kaasu on hinnaltaan halvempaa kuin esim. bensa, niin olisi pitäjän perältäkin edullisempaa käydä kirkonkylässä asioilla.

Joutsan ja lähikuntien biojätteet ja jätevesilietteet tulisi käsiteltyä ilman suuria kuljetuskustannuksia polttoaineeksi, ja ravinteet kierrätettyä takaisin peltoon.

Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on 50 000 kaasuautoa kotimaan liikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt Suomen noin 10 000 kaasuautoilijasta Joutsan ohi ajaa päivittäin kymmeniä, jotka joutuvat toteamaan Joutsan kaasuaseman olevan kiinni. Kun seuraava kaasun tankkauspaikka on Jyväskylän Kanavuoressa, saattaa sitä joutua etsimään bensan voimalla.

Toivottavasti Joutsassa ja yleisemminkin biokaasulaitosten teknistaloudelliset ongelma saadaan pian ratkaistua. Ehkä valtiovalta, maakunta ja kunta voisivat ojentaa auttavan kätensä!

Taisto Holla

Lea-Elina Nikkilä

Kaasuautoilevat vihreät, Joutsa

[Julkaistu Joutsan Seutu -lehdessä 26.2.2020]