Keskisuomalaisen lukijat ovat saattaneet huomata, että tulevat kuntavaalit ovat jo nyt kärjistäneet monien kirjoittajien kielenkantoja erityisesti ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyen. Erilaiset mielipiteet ja arvot ovat politiikan suola, mutta konfliktien hakeminen itsetarkoituksellisesti ei kuulu politiikan hyviin pöytätapoihin. Valitettavasti kärjekkäästä riitelystä ja provosoinnista on tullut uusi normaali. Presidentti Mauno Koiviston viisas neuvo olla provosoitumatta, kun provosoidaan, on valttia näinä päivinä

Jokaisella puolueella ja ehdokkaalla on paljon annettavaa yhteisen kaupunkimme puolesta ja kaikkia erilaisia näkemyksiä tarvitaan. Tahdomme osaltamme kannustaa kaikkia puolueita ja ehdokkaita esittämään parhaita ratkaisuja, joiden avulla voimme pysyä elinvoimaisena ja kestävänä kaupunkiseutuna sekä tehdä samalla osamme luonnon köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tässä työssä tarvitaan määrätietoisia toimia, tutkittua tietoa sekä yhteistyötä.
Investoinnit ilmastonmuutoksen torjumiseksi maksavat rahaa, mutta toimimattomuus tulee paljon kalliimmaksi ja samalla menetetään mahdollisuudet tarjota omaa osaamista ja teknologiaa haasteiden ratkaisemiseksi.

On selvää, että Jyväskylä tai Suomi ei pysty yksin ja omilla päätöksillään pysäyttämään ilmastonmuutosta, luonnon köyhtymistä tai lajikadon kiihtymistä. Yhtä selvää on se, että aivan kaikkien on tehtävä oma osansa, jos tahdomme säilyttää elinympäristömme elinkelpoisena.

Yksilöiden syyllistäminen ei johda kestävään lopputulokseen. Tapoja tuottaa energiaa, liikkua ja kuluttaa tulee uudistaa kestävälle pohjalle verotuksen ja lainsäädännön keinoin. Uudistusten tulee olla sosiaalisesti kestävällä pohjalla ja huomioida ihmisten erilainen arjen todellisuus ympäri Suomea. Ilmasto- ja ympäristöongelmien sivuuttaminen vain sillä perusteella, että Suomi tai Jyväskylä ei pysty yksin päättämään asioista koko maailman puolesta, on hyvin lyhytnäköistä ajattelua, joka osuu lopulta omaan nilkkaan.

Riippumatta siitä, mitä mieltä olemme ympäristö- ja ilmastokysymyksistä, kohtaamme alati kasvavat ongelmat joka tapauksessa. Odotamme ilmasto-, luonto- ja ympäristökysymysten vähättelyn tai sivuuttamisen sijaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joilla voidaan täydentää jo tällä hetkellä vaikuttavia toimenpiteitä ja kehittää entistäkin parempia keinoja ratkaista yhteisiä ongelmia.

Touko Aalto
Kaisa Peltonen

Kirjoittajat ovat jyväskyläläisiä kaupunginvaltuutettuja (vihr.).

Mielipidekirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 27.1.2021