Korona-aika on vauhdittanut koulutuksen digiloikkaa jo vuoden ajan. Koulujen ovien sulkeutuessa ja opetuksen siirtyessä etämuotoiseksi herää kuitenkin huoli nuortemme opintojen edistymisestä ja kokonaisvaltaisemmin nuorten hyvinvoinnista.

Nuoruus on herkkä elämänvaihe, jota ei voi elää pelkästään etänä. Lapset ja nuoret kehittyvät oppimalla koko ajan uutta ja rakentamalla sosiaalisia suhteita perheen lisäksi ikätovereihinsa ja muihin aikuisiin. Etäopetus, kokoontumisrajoitukset ja karanteenit lisäävät nuorten riskiä koulupudokkuuteen, syrjäytymiseen, yksinäisyyteen ja masennukseen.

Oppivelvollisuusiän pidentyessä ensi syksystä alkaen peruskoulusta toiselle asteelle on tähän nivelvaiheeseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Nuoret ovat hyvin erilaisessa asemassa perhetaustoistaan johtuen, ja korona-aika on vain lisännyt eriarvoistumiskehitystä. Heikommassa asemassa olevat voivat yhä huonommin. Meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, että nuoret eivät putoa kelkasta ja syrjäydy.

On syytä lisätä opiskelun tukea, vahvistaa oppilashuoltoa ja panostaa opinto-ohjaukseen. Tärkeää on kohdata nuoria myös yksilöinä ja kannustaa heitä eteenpäin. Opettajien jaksamisen turvaaminen ja pedagogisista valmiuksista huolehtiminen tukevat myös nuorten koulunkäyntiä. Turvataan riittävät nuorisotyön resurssit sekä parannetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta. Nämä kaikki ovat tärkeitä keinoja, joihin voidaan kuntapolitiikalla vaikuttaa. Kun huolehdimme nuorista nyt, se kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Gradian valtuuston jäsenet, kuntavaaliehdokkaat (vihr.) Niina Simanainen Irene Hallamäki