Keski-Suomen Vihreät Naiset ry viettää 15-vuotismerkkipäiväänsä 15.3., jolloin KesViNa virallisesti rekisteröityi yhdistykseksi. Toiminta on ollut koko ajan aktiivista. Alkuperäisistä jäsenistä ovat edelleen mukana yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Niina Simanainen, Tuija Mäkinen, Kaija-Leena Kaijaluoto ja taloudenhoitaja Elisa Heimovaara.

Keski-Suomen Vihreät Naiset on alusta asti pyrkinyt voimaannuttamaan ja kannustamaan vihreästi ajattelevia naisia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja poliittiseen vaikuttamiseen koko maakunnan alueella. Jäsenmäärältään yhdistys ei ole ollut suuri, mutta sitäkin tärkeämpi keskustelufoorumi sen aktiivisille jäsenille.

KesViNa on alkuvuosistaan saakka ollut kuntavaali- ja eduskuntavaaleissa maakunnan vihreitä naisehdokkaita kokoava ja kannustava voima. Jäseniämme onkin noussut kunnanvaltuustoihin ja -hallituksiin useissa Keski-Suomen kunnissa. Keväällä 2019 KesViNa sai myös ensimmäisen kansanedustajansa, kun valovoimainen feministi Bella Forsgrén nousi eduskuntaan.

Kesvinalaiset ovat toimineet aktiivisesti myös puolueen sisällä eri luottamustehtävissä; tällä hetkellä Meri Lumela ja Lea-Elina Nikkilä ovat puoluehallituksessa. Jyväskylän kaupunginhallituksen pj. Meri Lumela ja Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen Tuija Mäkinen ovat myös KesViNan hallituksen jäseniä.

Olemme järjestäneet naistenpäivän sekä Minna Canthin ja tasa-arvon päivän tapahtumia sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa. Näihin tapahtumiin on myös kutsuttu puhumaan Vihreiden naiskansanedustajia. Vieraina on vuosien mittaan ollut mm. Heidi Hautala, Satu Hassi, Heli Järvinen ja Bella Forsgrén.

Kokoustamisen ja seminaarien ohella yhdistyksen jäsenille järjestetään säännöllisesti myös erilaista virkistystä kuten luontoretkiä tai tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin paikkoihin. Hallituksen kokouksia on usein pidetty myös julkisissa paikoissa kuten kahvilassa tai ravintolassa. Koronakeväästä 2020 alkaen KesViNa on kokoontunut etänä tai hybridinä.

Alueelliseen Nytkis-yhteistyöhön osallistuminen ja yhteistyö muiden poliittisten naisjärjestöjen kanssa on ollut tärkeää alusta asti. Vuosittain Jyväskylässä on organisoitu Nytkis-yhteistyössä ja Ensi- ja turvakodin kanssa YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. “Valoa – ei väkivaltaa” katutapahtuma. Eduskuntavaalien alla eri puolueiden naisjärjestöjen ehdokkaat ovat tehneet yhteistä kampanjaa maakunnassa. KesViNa on myös johtanut Keski-Suomen alueellista Nytkis-toimintaa hyvällä menestyksellä vuosina 2015 ja 2017.

Feministisen politiikan ja yhteiskunnallisen vaikutusmahdollisuuden lisäksi meidät pitää mukana toiminnassa myös yhdistystoiminnan sydän: virkistävät keskustelut, hauskat tapaamiset ja vahva ystävyys.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa jäsenistämme yli puolet on ehdolla Keski-Suomen kunnissa: ennätykselliset 23 naista. Vaalityötä tehdään yhdessä eri kuntien vihreiden paikallisjärjestöjen kanssa. Yhteistyössä on voimaa: toinen toisistamme välittäen saavutamme tavoitteita. Lähdemme vaaleihin mottonamme ”Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen vihreä Keski-Suomi!”

 

KesViNan hallituksen jäsenet
Tuija Mäkinen, Niina Simanainen ja puheenjohtaja Irene Hallamäki