Keski-Suomen liiton tilinpäätös ja toimintakertomus kuvastavat maakunnan kehitystä ja sen tulevia suuntia. Kuten on jo moneen kertaan todettu, korona-aika on aiheuttanut haasteita kaikissa yhteiskunnan toimissa ja sen jälkiä korjataan vielä pitkään. Pandemia ei ole vielä ohi eikä siitä päästä välttämättä eroon vielä aikoihin. Nyt on testattu suomalaisten solidaarisuutta ja muutosjoustavuutta. Keski-Suomi on selvinnyt tästä ajasta maakuntana hyvin, ja siitä on kiittäminen ennen muuta terveydenhuollon henkilöstöä, joka on joutunut venymään ajoittain jopa lähes kestämättömästi.  

Korona on auttanut suomalaista työelämää ja koulutusta ottamaan valtavan digiloikan. Digitaalisten palveluiden ja etätyön mahdollisuuksien ansiosta ihmisillä on entistä paremmat mahdollisuudet valita asuinpaikkansa. Valinnassa painavat silloin lähipalvelut kuten koulutus ja terveydenhoito, harrastusmahdollisuudet ja ympäristön viihtyisyys. Monen tappiollisen vuoden jälkeen muun muassa Kivijärvi, Toivakka ja Luhanka ovat kääntyneet viime vuonna väestönkasvultaan voitollisiksi. 

Maakunnan kehitys ei tapahdu itsestään, vaan se tarvitsee määrätietoista työtä, joka taas vaatii usein rahaa. Kehitystä auttaa, jos saamme maakunnassa tapahtuvaan työhön runsaasti ulkopuolista rahoitusta. Kansainvälinen rahoitus on tärkeä osa kehitystyötä, ja tässä yksi maakuntamme veturi Jyväskylän yliopisto on menestynyt hyvin. Yliopistojen rahoitus luo pohjaa innovaatioille ja sellaiselle kehitykselle, jolla on menestymisen edellytyksiä myös tulevaisuudessa. Osaamisen kautta syntyy uutta liiketoimintaa, jolla on potentiaalia globaaleilla markkinoilla.  

Olemme saaneet Keski-Suomeen lukuisia merkittäviä rahoituksia ja myös uusia kasvuyrityksiä mm. digitalisaatioon ja kiertotalouteen. Mainittakoon esimerkiksi jyväskyläläinen ohjelmistotalo Howspace Oy ja innovatiivisesti tekstiilikuitua jalostava Spinnova oy.  

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus on iso kehitysaskel koko Jyväskylän seudulle. Mukana ovat Jyväskylän ohella Laukaa, Äänekoski, Hankasalmi, Muurame, Uurainen, Toivakka ja Petäjävesi, jos nämä kaikki hyväksyvät sopimuksen valtuustoissaan. Sopimus on näyttö maakunnan edunvalvonnasta ja se tulee vahvistamaan Jyväskylän seudun valtakunnallista asemaa ja koko maakunnan elinvoimaisuutta.  

Valtion miljoonien eurojen tuki kohdistuu ennen kaikkea kestäviin ratkaisuihin, jotka ovat myös sosiaalisesti tasa-arvoisia ja parantavat saavutettavuutta. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031. Sopimus vaatii rahoitusta myös kunnilta. Vihreä maakuntavaltuustoryhmä uskoo, että nämä satsaukset vievät koko maakuntaa kestävästi eteenpäin. 

Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitän Keski-Suomen Liiton henkilökuntaa kuluneista vuosista ja ansiokkaasta työstä maakuntamme eteen.  

 Kulunut kausi on ollut kaikkiaan haastava ja tilanteet ovat vaihtuneet nopeasti. Edellisen soteuudistuksen eteen tehtiin maakunnassa paljon valmisteluja, kunnes se kaatui keväällä 2019. Nyt pandemia on tuonut aivan uusia haasteita toiminnalle, mutta liitto säilytti ketteryytensä ja pystyi ihailtavan hyvin mukautumaan toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Edunvalvontatyössä ja aluekehittämisessä tärkeintä on saumaton yhteistyö eri toimijoiden kesken, ja se on sujunut Keski-Suomen liitolla erittäin hyvin muun muassa Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja kaupungin kanssa.  

Liiton uuden strategian valmistelu on käynnistynyt ja nyt valmistaudumme aluekehittämisen uusiin haasteisiin. Vihreä valtuustoryhmä toivoo strategiaan kunnianhimoisia tavoitteita hiilineutraaliuteen pääsemiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä kiertotalousosaamisen vahvistamiseksi. Rohkeilla valinnoilla ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävien investointien tukemisella meillä on mahdollista nostaa Keski-Suomen maakunta tulevaisuuden tekijäksi. Toivomme, että jokainen maakuntavaltuutettu tekee saamansa kotiläksyn 15.6. mennessä ja antaa oman panoksensa uudelle maakuntastrategialle.   

Kiitos myös tarkastuslautakunnalle kriittisestä ja perusteellisesta työstä. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille. Liiton viime vuoden talousarvio on toteutunut hyvin, vaikka vakituisen henkilöstössä on ollut paljon vaihtuvuutta ja koko toimisto on muuttanut uusiin tiloihin. 

Haluan toivottaa vihreän ryhmän puolesta rentouttavaa kesää kaikille, sopivasti aurinkoa ja sateita.

[Ryhmäpuheenvuoro 28.5.2021]