Vuonna 2016 käynnistettiin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), jota jatketaan myös kuluvalla hallituskaudella. Vaikka LAPE-muutosohjelma ei sanana juuri hyvinvointialuevaaleissa ole esiintynyt, haluan nostaa tämän äärimmäisen tärkeän asian esiin.

LAPE-muutosohjelmassa kehitetään perhekeskuksia sekä lasten, nuorten ja perheiden varhaista tukea arjessa. Ohjelmaan kuuluvat myös matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä lastensuojelun monialaisuus. Ohjelman tarvoitteena on lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoisuuskehityksen pysäyttäminen sekä ennaltaehkäisevien ja korjaavien sote-palveluiden korkea laatu, oikea-aikaisuus ja saatavuus.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuuden kehittämisellä on pitkä tie takanaan. Toimin jo vuonna 2013 osana virkatehtäviäni Vatupassi-tiimissä, joka kokosi yhteen varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön laajan verkoston toimijoita. Olimme havainneet, että useat perheet käyttivät samoja palveluja, mutta palveluntuottajat eivät keskustelleet keskenään. Edes me palvelujen tuottajat eli julkinen, yksityinen ja kolmas sektori emme tienneet, mitä kaikkia palveluja Keski-Suomen maakunnassa oli tarjolla. Teimme töitä sirpaloituneessa palveluviidakossa, jossa perheet navigoivat omatoimisesti vailla tietoa siitä, mistä apua saa. Sekavuus johti tilanteeseen, jossa teimme päällekkäistä työtä, ja apua ja tukea tarvitsevat perheet sukkuloivat palvelujen viidakossa saamatta aidosti vaikuttavaa apua ja tukea.

Verkostoyhteistyön tuloksena keskusteluyhteys syntyi ja töitä alettiin tehdä enemmän yhdessä. Palveluja saatiin tuotua yhteen ja erityisesti saman alueen toimijat saivat välineitä yhteistyön tiivistämiseen entisestään. Kun LAPE-muutosohjelma käynnistyi, oli työtä helppo jatkaa maakunnallisesti. Nyt tästä työstä syntyneitä uudistuksia ovat muun muassa  Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskus HyPe, Äänekosken perhekeskus Kerkkä sekä Jyväskylän virtuaalinen perhekompassi. Viime syyskuussa myös Jyväskylä avasi ensimmäisen perhekeskuksensa Huhtasuolle. 

Uutta hyvinvointialuetta käynnistävä aluevaltuusto on monessa asiassa tiukan paikan edessä. Kuitenkin jo viime hallituskaudella käynnistetyistä muutosohjelmista esimerkiksi LAPE on sellainen, joka kannattaa ottaa sellaisenaan osaksi tulevaa uudistusta. Tehtyä työtä ei kannata heittää missään nimessä hukkaan, vaan jatkaa tästä ja kehittää entisestään. Perhekeskusmalli tuo saman katon alle kaikki perhepalvelut. Ei ainoastaan julkista sektoria, vaan aivan kaikki. Tämä on sitä käytännön konkreettista yhteistyötä, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja siilojen purkamista, jota me poliitikot niin usein peräänkuulutamme. Jatkossa perhekeskuksia tulisi kehittää edelleen siten, että ne toimisivat entistä tiiviimmin yhteistyökumppaneina varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Vain aidosti sektori- ja hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä tehden voimme saada oikea-aikaisen tuen ja avun lapsille, nuorille ja perheille, josta koko muutosohjelmassa ylipäätään on kyse. 

 

Leena Lyytinen

KM, varhaiskasvatuksen opettaja

maakuntahallituksen vpj.

kaupunginvaltuutettu 

aluevaaliehdokas nro 41

Jyväskylä