Monta mutkaa, valmisteluvuotta, ja hanketta on takana, mutta täällä me nyt olemme, keskustelemassa Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiasta. Hienoa olla täällä.

Ja koska prosessi on nyt saatu vauhtiin eikä aikaa ole hukattavaksi, mennään pidemmittä puheitta suoraan asiaan. Me valtuutetut pääsemme nyt ensitöiksemme hyvinvointialueen toiminnan kannalta aivan keskeisen työn, strategiatyön, pariin. Yhteinen strategiamme tulee viitoittamaan vahvasti päätöksentekoa ja taloussuunnittelua tulevat vuodet, joten ei ole samantekevää millaiseksi tämän strategia muotoutuu.

Sote-uudistuksen valtakunnalliset tavoitteet on listattu. Tiivistetysti ne ovat tavoite tuottaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut alueen asukkaille, tavoite turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä ikääntyvän väestön palvelut palvelutarpeen kasvaessa.

Jotta me voimme onnistua näiden tavoitteiden saavuttamisessa täällä Keski-Suomessa, me tarvitsemme strategiatyössä niin hyvää ja vuorovaikutteista yhteistyötä valtuutettujen kesken kuin rohkeaa tulevaisuuteen suuntaavaa visiointikykyäkin.

Näin strategiatyön alkumetreillä haluaisin lisäksi nostaa esiin heti muutaman tärkeän näkökulman.

Ensinnäkin on ihan hyvä asia, että olemme saaneet konsulttifirman mukaan strategiatyöhön. Tämä varmasti sujuvoittaa prosessia. On kuitenkin aivan ensiarvoisen tärkeää, että prosessia ohjaavat langat hyvinvointialuestrategian suunnittelusta säilyvät meillä valtuutetuilla, sillä prosessi itsessään tulee vaikuttamaan aivan merkittävällä tavalla myös lopputulokseen. Toivonkin kuuntelevaa ja valtuuston toiveisiin reagoivaa yhteistyötä valitun konsulttifirman kanssa.

Tämän lisäksi pystyäksemme tekemään viisaita päätöksiä me tulemme tarvitsemaan riittävästi ajankohtaista tietopohjaa nykyisistä palveluiden järjestämistavoista niin henkilöstöltä, tilastoista kuin asukkailtakin; lisäksi tarvitsemme arvioita ja laskelmia siitä, miten tilanne tulee muuttumaan lähivuosina. Ilman yhteistä jaettua tilannekuvaa yhteisten tavoitteiden asettaminen on vaikea, jos ei mahdotonta.

Ja tämä luonnollisesti vie myös aikaa, ja sitä onkin varattava strategiatyöhön riittävästi.

Onnistuneeseen strategiaprosessiin on siis osallistettava vahvasti meidän valtuutettujen, hyvinvointialueen henkliöstön ja asukkaiden lisäksi myös yhdistys- ja yritystoimijoita. Keskeisten toimijoiden osallisuus tulee myös varmistaa riittävän ajoissa, jotta heiltä koottua näkemystä päästään hyödyntämään prosessin oikeissa vaiheissa.

Ja viimeisenä, joskaan ei vähäisimpänä: on hyvin tärkeää, että vaikuttavuuden mittaaminen sidotaan kiinteäksi osaksi strategiaa.

Odotan innolla tulevaa strategiatyön alkamista ja hyvää yhteistyötä valtuutettujen kesken.

Katri Savolainen

Puheenvuoro Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 1.3.2022