SOTE-palveluista puhuttaessa liian usein TE-puoli eli terveydenhuolto korostuu, ja SO-puoli eli sosiaalipalvelut unohtuvat. Tämä on nurinkurista myös siksi, että sosiaalihuollon palvelut muodostavat lähes yhtä suuren menoerän kuin perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteensä.

Kuntaliiton vuoden 2021 tilastojen mukaan Keski-Suomessa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset per asukas vuonna 2020 ovat 3576 euroa/asukas, josta

– 817 eur/asukas perusterveydenhuolto

-1110 eur/asukas erikoissairaanhoito

-1524 eur/asukas sosiaalihuolto

-127 eur/asukas muu sote-toiminta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tutkimusten mukaan Keski-Suomessa palvelua riittämättömästi saaneiden osuus korostui etenkin sosiaalipalveluiden osalta.

Alla kolme esimerkkiä siitä, mitä pitää tehdä enemmän sosiaalipalveluiden vahvistamiseksi

  1. Keski-Suomessa on olennaisen tärkeää lisätä matalan kynnyksen sosiaalipalveluita, joissa työskentelee moniammatillisia tiimejä. Jyväskylän Nuorten talo on hyvä esimerkki toiminnasta, jota tarvitaan lisää.
  2. Keski-Suomessa tulee laajentaa perhekeskustoimintamallia. Matalan kynnyksen perhekeskuksia tulee olla kaikissa Keski-Suomen kunnissa ja Jyväskylän kaltaisessa kaupungissa useita. Perhekeskuksissa tarjotaan kasvatus- ja perheneuvontaa, eropalveluja, kotipalvelua sekä perhesosiaalityötä. Perhekeskusten tavoitteena on verkostoida lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.
  3. Lastensuojelun omaa toimintaa tulee vahvistaa, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata, kustannusten  kasvua hillitä ja varmistaa se, että lastensuojelu pysty tekemään työtään tehokkaasti ja lapsen edun vaatimalla tavalla.

 

Puheenvuoro Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 29.3.2022