Tämän kevään aikana huoltovarmuus, energiaomavaraisuuden merkitys sekä vihreän siirtymän mahdollisuudet ovat nousseet monien kahvipöytäkeskustelujen vakioaiheiksi. Osana hiilineutraalia tulevaisuutta sekä älykästä ja sähköistyvää yhteiskuntaa otamme jatkuvasti käyttöön uusia päästöttömiä tai vähäpäästöisiä keinoja tuottaa tarvitsemaamme energiaa. Samalla luovumme asteittain ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisista vaihtoehdoista. 

 

Siirtymä tapahtuu toimivien markkinoiden ansiosta vauhdikkaasti ja myös Keski-Suomessa on aika siirtyä sanoista tekoihin. Tarvitsemme nopeasti tuulivoimaa osaksi keskisuomalaista energiantuotantopalettia. Lupaprosessien tulee edetä sujuvasti, huomioiden kuitenkin myös projektien vaikutukset ympäristöön ja asutukseen. Tuulivoiman rakentamiseen liittyvän päätöksenteon tulee tapahtua mahdollisimman avoimesti ja perustuen parhaaseen tarjolla olevaan tutkittuun tietoon. 

 

Luonnosvaiheessa olevan Keski-Suomen maakuntakaavan yksi keskeisimmistä päivityksistä koskee suurten, yli kymmenen voimalan kokoisten tuulivoimapuistojen sijoittumista maakuntaamme. Pienemmät puistot ovat jatkossakin kuntien oman kaavoituksen alla, ja maakunnallisen taustaselvitystyön on tarkoitus toimia kunnissa tapahtuvan suunnittelun apuna. Kaavaluonnosta varten on jo nyt tehty kattavasti selvityksiä esimerkiksi luontoarvojen ja tuulivoiman yhteensovittamisesta ja evästysten perusteella työtä jatketaan edelleen.

 

Nykyisessä luonnoksessa tuulivoima on sijoitettu pääsääntöisesti keskelle luontoa. Perusteluna tälle valinnalle on ensisijaisesti halu sijoittaa tuulivoima kauas asutuksesta, ja esimerkiksi Jyväskylän alueelle ei oltaisi osoittamassa tuulivoimaa lainkaan – tai ainakaan yli kymmenen voimalan puistona. 

 

Järkevää kuitenkin olisi tuottaa energiaa lähellä käyttäjää ja hyödyntää näin myös tarjolla olevia verotuloja asukkaiden hyväksi. Lähellä moottori- ja valtateitä tuulivoimaloiden vaimea humina hukkuisi jo olemassa olevaan meluun, ja rakennetun tieverkoston ja muun infran hyödyntäminen vähentäisi luontoon kohdistuvia paineita. Erityisesti luonnonsuojelualueet, kansallispuistot sekä muulla tavalla herkät alueet lähiympäristöineen tulisi jättää jatkossakin tuulivoiman vaikutuksista vapaiksi alueiksi.

 

Olemme monin tavoin uuden edessä. Irtautuminen fossiilienergiasta on välttämätöntä ja tilalle tulee löytää uusia tapoja tuottaa energiaa. Emme vielä tiedä millainen tulevaisuuden energiapaletti tulee olemaan ja moni uusi teknologia on yhä kehitysvaiheessa. Siirtymäajalla kannattaa kuitenkin hyödyntää puhdasta, markkinavetoista ja verotuloja kunnille kerryttävää tuulivoimaa tarvitsemamme energian tuottamiseen. Vaikka tuulivoima herättää meissä monenlaisia tunteita, se on uskallettava ottaa tässä maailmantilanteessa takapihallemme – tai ainakin riittävän lähelle.

 

Emilia Lakka

Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja

Leena Lyytinen

Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja