Kotipalvelu on tärkeä matalan kynnyksen tukimuoto perheille. Kotipalvelu on lapsiperheiden kotiin annettavaa palvelua, jonka tavoite on vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Olenkin hyvin iloinen, että hyvinvointialueuudistuksen myötä tämä palvelu tulee laajenemaan koko Keski-Suomen alueelle. Lisäksi haluan vielä osoittaa kiitoksen aluehallitukselle, joka yksimielisesti hyväksyi nyt päätöksentekoon tuodun esitykseni siitä, että jatkossa terapiakäynnit eivät ole poissulkukriteeri lapsiperheiden kotipalvelun saamiselle ja että vanhempi voi kotipalvelun lastenhoitoavun avulla päästä käymään myös omaa psyykkistä hyvinvointia vahvistavalla yksilövastaanotolla. Tämä jos mikä tukee vanhemmuuden haasteista selviämistä ja perheen voimavarojen vahvistamista. 

Tämä on oikea suunta ja yksi pieni esimerkki niistä konkreettisista muutoksista, jolla saamme vahvistettua alueemme asukkaiden mielenterveyttä hyvin pienin kustannusvaikutuksin. 

Puheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 29.11.2022