Hyvinvointialueiden sisällä – asiakkaan asuinkunnasta riippumatta – tulee olla yhdenmukaiset asiakasmaksut. Maksujen yhtenäistämiselle on luonnollisesti oltava pieni siirtymäaika, mutta yhtenäiset perusteet ovat lain velvoittama asia.

Tästä syystä asiakasmaksujen hinnastoa on valmisteltu viimeisen puolen vuoden ajan tiiviisti hyvinvointialueen eri vastuualueista ja luovuttavista organisaatioista koostuvien asiantuntijatyöryhmien kanssa.

Valmisteluaikataulu on kuitenkin ollut hyvin tiukka, ja kuten aiemmissa valtuuston kokouksissa on tullut ilmi, valmistelijoiden määrä on ollut rajallinen. Tästä syystä asiakasmaksumuutoksiin ei ole ollut mahdollista tehdä kattavia ennakkovaikutusten arviointeja. Pidänkin tärkeänä, että palvelumaksujen vaikutusten arviointi aloitetaan viipymättä ensi vuoden aikana. 

En halua, että heikennämme alueemme asukkaiden hyvinvointia palvelumaksumuutosten kautta. Ja toisaalta pidän tärkeänä, että palvelumaksut ovat linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa ja että ne ohjaavat oikea-aikaisiin ja oikealla tavalla mitoitettuun palvelun käyttöön. Jos tällaisia epäkohtia ensi vuoden aikana huomataan, niihin tulee puuttua ketterästi – myös palvelumaksujen suuruuden osalta.

Puheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 29.11.2022