Kiitos viranhaltijoille hyvästä valmistelusta. Olen erityisen iloinen aluehallituksen päätöksestä, jonka mukaan terveydenhuollon  asiakasmaksujen perimättä jättämisen mahdollista toteutustapaa selvitetään tarkemmin erityisesti toimeentulotukiasiakkaiden osalta vuoden 2023 aikana.

Yritimme edistää asiaa jo viime keväänä Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnassa, jossa yksimielisesti esitimme asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentin mukaisen mahdollisuuden ottamista käyttöön terveydenhuollon tasamaksujen alentamiseen ja poistamiseen. Asia kuitenkin kaatui kaupunginjohtajan käyttämään otto-oikeuteen. 

Vaikka asiakasmaksujen poistolla tulisi olemaan kustannusvaikutuksia hyvinvointialueen talouteen, todellisuudessa kustannukset tulevat olemaan suurempia, mikäli emme mahdollista asiakasmaksujen perimättä jättämistä vähävaraisilta.

Tässä muutama esimerkki: 

On olemassa näyttöä siitä, että taloudellisesti tiukassa tilanteessa elävät ihmiset jättävät lääkärikäyntejä väliin maksuvaikeuksien vuoksi. Tähän ryhmään kuuluvat usein pienituloiset ikäihmiset, työttömät ja työkyvyttömyyseläkeläiset. Useampi kuin joka kymmenes ikäihminen ei ole mennyt lääkäriin nimenomaan taloudellisten syiden vuoksi. Lisäksi joka viides suomalainen on säästänyt lääkkeistä, hoidosta ja lääkäripalveluista niiden hinnan vuoksi. 

Lääkärikäyntien väliin jättäminen maksuvaikeuksien vuoksi johtaa inhimillisesti kohtuuttomiin tilanteisiin. Lisäksi se johtaa lopulta siihen, että ihmisten terveysongelmat pahenevat niin, että yhteiskunnalle tuleva lasku tulee olemaan moninkertainen. Maksuttoman lääkärikäynnin tarjoaminen tulee olemaan yhteiskunnalle halvempaa kuin kalliin erikoissairaanhoidon laskun maksaminen.

Maksuvaikeuksista terveyspalveluissa kertoo myös ulosottojen lisääntynyt määrä. Julkisista palveluista perittävien ulosottojen määrä on kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 2021 ulosottomiehellä oli perinnässä yli puoli miljoonaa terveyskeskus-, hammashoito- ja sairaalakäynneistä aiheutunutta sote-asiakasmaksua. Pelkästään Jyväskylän kaupungin terveyspalveluissa perintään siirrettyjen laskujen määrä oli vuonna 2021 yhteensä lähes 12 000 kpl (yht. noin 646 000 €) ja vuonna 2020 lähes 14 000 kpl (yht. noin 699 000 €).

Asiakasmaksujen perimättä jättämistä toteutetaan tällä hetkellä jo esimerkiksi Turussa, jossa terveyskeskusmaksuista vapautetaan voimassaolevalla  toimeentulotukipäätöksellä. Tampereella päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella. 

Oikeus terveyspalveluihin on perusoikeus. Taloudellinen tilanne ei saa olla eriarvoistava tekijä terveyspalveluiden oikea-aikaiselle saamiselle. 

Toivon, että valtuustolla on tahtotilaa edistää asiaa ensi vuonna.

Puheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 29.11.2022