Euroopan komission tekemä esitys luonnon ennallistamisasetuksesta on aiheuttanut paljon keskustelua etenkin metsien kustannusten osalta. Komissio on arvioinut, että Suomelle saattaisi koitua maksettavaksi jopa 930 miljoonaa euroa asetuksen myötä. Tässä laskelmassa on tiedossa kuitenkin vain noin 60 % metsiemme tilasta, ja loput 40 % on oletettu huonoimpaan mahdolliseen kuntoon. On siis varsin epätodennäköistä, että lopullinen kustannus olisi noin suuri. Toisaalta vaikka olisikin, on hyvä ymmärtää, mikä on suojelemattomuuden hinta.

Ennallistamisen tarkoituksena on pysäyttää luontokato ja torjua biodiversiteettikriisiä. Luontokadolla voi olla kohtalokkaita seurauksia, kuten esimerkiksi pölyttäjäkadon tuoma uhka globaalille ruoantuotannolle. Mielestäni keskusteluun tulisi lisätä ymmärrystä siitä, että olemme riippuvaisia luonnon tuottamista resursseista ja luontokadon pysäyttäminen on tulevien sukupolvien selviytymisen kannalta jopa kohtalonkysymys.

Ennallistamisen vastustajat korostavat jatkuvasti, että tiedämme itse, mikä on metsiemme parhaaksi. En väitä, etteikö näin voisi olla, mutta siitä herääkin kysymys: miksi meillä joka viides pölyttäjälaji, joka yhdeksäs eliölaji ja 76 prosenttia metsien luontotyypeistä ovat uhanalaisia? Meillä saattaa olla paras tieto metsistämme, mutta tämä tieto ei ole luontokatoa pysäyttäviksi toimiksi konkretisoitunut.

Mikäli edellä kuvatut tapahtumat tuntuvat etäisiltä, niin kuvittele hetki tunnetta, kun tulevaisuudessa viet lapsesi tai lapsenlapsesi metsäretkelle metsään, jossa ei olekaan juuri mitään elämää. Ei eläinten liikettä, ei linnunlaulua, vain aavemaista hiljaisuutta.

Mutta juuri sen vuoksi, että metsät ovat omistajiensa yksityisomaisuutta, meidän täytyy yhteiskuntana käydä keskustelua siitä, millä keinoin voimme parantaa yhteisen ympäristömme tilaa, omaisuuden suojaa kunnioittaen. Vihreät ovat esittäneet koskemattomien valtion metsien suojelua, joka olisi hyvinkin nopea ja tehokas toimenpide, ilman yksityisiin metsiin koskemista.

Mielestäni meidän kannattaisi ottaa tämä Euroopan unionin laajuinen ennallistamistehtävä ennen kaikkea mahdollisuutena varmistaa myös tuleville sukupolville mahdollisuus elää puhtaan, rikkaan ja elävän luonnon ympäröimänä.

Eemeli Takanen on Keski-Suomen Vihreiden eduskuntavaaliehdokas

Teksti on julkaistu Suur-Jyväskylän lehdessä 15.12.2022