Uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Tavoitteena on ollut turvata palvelut siirtymävaiheessa mahdollisimman hyvin. Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että toimimattomista käytänteistä luovutaan ja parhaat toimintatavat otetaan käyttöön heti alusta alkaen.

Lasten, nuorten ja perheiden vaikeudet tiedostetaan hyvin. Riittävien ja oikea-aikaisten palveluiden puuttuessa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa yritetään jatkuvasti hoitaa ongelmia, joiden juurisyyt ovat toisaalla. Lisäksi pitkät jonot tärkeisiin tutkimuksiin ja kuntoutukseen heikentävät lapsen hyvinvointia ja vaikeuttavat oppimista.

Toimivilla palveluilla voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja pahenemista. Aivan liian usein pienet pulmat kiertyvät ajan kanssa vaikeaksi ongelmavyyhdiksi. Tukea tarvitseva jää avun ulkopuolelle, saatu apu on riittämätöntä tai ei kohdennu oikein.

Perheiden tuen ja avun tarpeeseen tulee voida vastata nykyistä huomattavasti nopeammin ja vaikuttavammin. Koko palvelujärjestelmää tulee selkiyttää. Uusia palvelunimikkeitä ei tarvita lisää, vaan nykyisiä vaikeaselkoisia ja monimutkaisia palvelupolkuja on yksinkertaistettava ja tehtävä ymmärrettäviksi.

Hyvä esimerkki vaikuttavasta palvelusta on suomalainen neuvolajärjestelmä, joka tavoittaa vauvojen ja pikkulasten ohella myös lapsiperheiden vanhemmat. Neuvolassa osaavat ja koulutetut ammattilaiset tukevat koko perhettä ja tunnistavat varhaisessa vaiheessa erilaisia huolenaiheita. Lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan edistää merkittävästi vahvistamalla neuvoloiden palveluja ja lisäämällä perheille matalan kynnyksen kotipalvelua.

Tuloksellinen toiminta tarkoittaa tiivistä yhteistyötä erityisesti hyvinvointialueen, varhaiskasvatuksen ja koulujen välillä, jotta kalliiden korjaavien palveluiden tarve jatkossa vähenee.

Oikea-aikaisilla ja vaikuttavilla palveluilla vahvistetaan hyvinvointia, mutta samalla otetaan myös askeleita kohti kestävää taloutta. Riittävien resurssien lisäksi tämä vaatii määrätietoista ja tavoitehakuista johtamista sekä henkilöstölle selkeitä tehtävänkuvia ja tahtoa uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseen.

 

Meri Lumela

aluevaltuutettu, Keski-Suomen hyvinvointialue

kaupunginhallituksen 1. vpj, Jyväskylä

puheenjohtaja, Jyväskylän Vihreät