Keski-Suomen hyvinvointialueella terveydenhuollon suurimpana ongelmana on kaksi pullonkaulaa, jotka estävät sujuvan hoitopolun muodostumisen. Mitä sujuvampi henkilön hoitopolku on, sitä sujuvampi hoito ja nopeampi hoito, sitä paremmat tulokset.

Ensimmäinen pullonkaula on pääsy perusterveydenhuoltoon, siis oman terveyskeskuksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Hoitoonpääsyä odotellessa voi henkilön ongelma muuttua erikoissairaanhoitoa vaativaksi, eli hoito monimutkaistuu ja kestää kauemmin. Samalla kulut yhteiskunnalle kasvavat, puhumattakaan inhimillisestä hinnasta.

Tilannetta helpottaisi yhtenäinen potilastietojärjestelmä, jonka avulla tieto liikkuu täsmällisesti ja nopeasti eri yksiköiden välillä. Tärkeintä olisi kuitenkin saada riittävästi henkilökuntaa – niin lääkäreitä kuin hoitajiakin – terveyskeskuksiin ja -asemille. Terveyskeskustyön kunnia on palautettava ja työstä tehtävä houkuttelevampaa. Usein varsinkin nuoret lääkärit kokevat kollegiaalisen tuen puutteen ongelmaksi terveyskeskustyössä. Digipalvelujen avulla voisi olla mahdollista etäyhteyksin saada tukea hoitotyöhön ja diagnostiikkaan isommista terveyskeskuksista sekä erikoissairaanhoidon lääkäreiltä.

Toinen pullonkaula on pääsy päivystyksestä vuodeosastoille niin terveyskeskuksiin kuin erikoissairaanhoitoonkin. 1990- luvun lamasta alkaen on tehostettu eli ajettu alas vuodeosastoja. Tämä osaoptimointi on johtanut jopa pulaan vuodeosastopaikoista, ja siksi potilaat joutuvat viettämään turhaan aikaa päivystyksen paariodotustiloissa. Tämä tukkii päivystyksen ja hidastaa pääsyä jatkohoitoon. Jälleen hoitopolku hidastuu.

Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa pitää resurssit näiden pullonkaulojen korjaamiseksi löytyä. On priorisoitava perusterveydenhuollon toimivuutta, nopeutta ja varmuutta. Varsinkin Novan tultua käyttöön on erikoissairaanhoitoon panostettu maakunnassa merkittävästi. Nyt on aika panostaa perusterveydenhuoltoon, sen saatavuuteen koko maakunnan alueella. Hyvään perusterveydenhuoltoon sijoitettuna euro on aina käytetty oikein ja tehokkaasti.

Nico Holmberg, potilaskuljettaja
kansanedustajaehdokas (vihr.)
Keski-Suomi