Elinkeinoelämän keskusjärjestö toisti hiljattain maailman talousfoorumin näkemyksen siitä, että tulevaisuuden elinkeinojen on menestyäkseen oltava ilmasto- ja luontoystävällisiä. Biotalous on Suomessa nähty tämän vihreän siirtymän mahdollisena veturina, mutta eritoten metsätaloudella on huomattavia vaikeuksia saavuttaa aitoa kestävyyttä. Metsätalous on johtanut sisävesien alennustilaan ja on pääsyy lajien ja luontotyyppien uhanalaisuuteen. Vuosia jatkuneet liialliset hakkuut ovat kutistaneet hiilinielumme. Julki tulleet laittoman kovat harvennushakkuut ja PEFC-sertifikaattirikkomukset ovat jäävuoren huippu metsätalouden kestävyysongelmista.

Tästä huolimatta olemme törmänneet maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin kirjoituksiin tämän toiminnan kehumisesta ja siitä, kuinka pienetkin askeleet metsätalouden kestävyydessä on mm. hänen ja keskustan toimesta vesitetty. Käytännössä tämä tunnustus tarkoittaa suomalaisen metsätalouden kilpailukyvyn menetystä kestävien tuotteiden markkinoilla ja metsätalouden sosiaalisen hyväksyttävyyden romahtamista, mikä vaikeuttaa tulevien sukupolvien mahdollisuutta kehittää maaseutua. On varsin ilmeistä, että keskustapuolue on tällä hetkellä kyvytön luotsaamaan biotalouden vihreää siirtymää

Tarmo Ketola, Vihreät eduskuntavaaliehdokas, Petäjävesi

Heikki Ala-aho, keskustalainen metsänomistaja, Siikajoki

Teksti on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 28.3.2023