23.1.06

Ilmastonmuutos on yksi tämän vuosisadan vakavimpia uhkia ihmiskunnan  hyvinvoinnille.
Ilmaston lämpenemisen arvioidaan mm. nostavan merenpintaa, voimistavan äärimmäisiä sääilmiöitä kuten tulvia ja pyörremyrskyjä,
lisäävän nälkää, pahentavan vesipulaa, heikentävän luonnon monimuotoisuutta sekä ajavan ihmisiä ympäristöpakolaisiksi.

Kohtuuttomien riskien välttämiseksi EU on asettanut tavoitteeksi rajoittaa lämpeneminen enintään kahteen asteeseen.
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää teollisuusmaiden päästöjen vähentämistä 30
%:lla ennen ensi vuosikymmenen loppua ja leikkaamista viidesosaan vuosisadan puoliväliin mennessä.

Jyväskylän maalaiskunta on 2005 liittynyt mukaan Jyvässeudun ilmastostrategiaan.
Oman kuntamme tasolla käytännön toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole vielä ryhdytty.
Tällä valtuustoaloitteella pyrimme käynnistämään ilmastostrategiatyön kunnassamme käytännön tasolla.
Esitämme, että oman strategiatyömme päävastuun ja koordinoinnin hoitaa kunnanhallitus.
Hallintokunnittain tulee valita vastuuhenkilöt, jotka koordinoivat työtä ja raportoivat asian etenemisestä säännöllisesti.

Kunnat ovat Suomessa kestävän ilmastopolitiikan toteuttamisessa avainasemassa.
Kunnilla on kaavoitusmonopoli, joten ne määräävät pitkälle yhdyskuntasuunnittelusta.
Kestämätön yhdyskuntarakenne tekee kävelystä ja pyöräilystä hankalaa sekä vaikeuttaa joukkoliikenteen
järjestämistä. Toisaalta fiksu yhdyskuntasuunnittelu vähentää autoilun päästöjä.

Kuntien kiinteistöt kuluttavat paljon energiaa, ja Kuntaliiton raportin mukaan kiinteistöjen lämmön
kulutus on lisääntynyt vuodesta 1997. Kunnat ovat merkittäviä taloudellisen vallan käyttäjiä.
Toissavuonna kunnat käyttivät Suomessa julkisiin hankintoihin runsaat 10 miljardia euroa.

Kunnat myös vastaavat valtaosin paikallisliikenteestä ja voivat vaikuttaa paikallisiin energiaratkaisuihin.
Lisäksi monet suomalaiset kunnat vaikuttavat ilmastopäästöihin myös esimerkiksi jätehuollossa, työnantajina,
rahojen sijoitusten kautta, kehitysyhteistyöllä,
koulutuksella ja kuntalaisille suunnatulla tiedotuksella. Kunnat voivat saada tukea energiakatselmusten tekemiseen,
energiansäästöön ja uusiutuvien energianlähteiden edistämiseen allekirjoittamalla KTM:n ja Kuntaliiton yhteisen energia- ja ilmastosopimuksen.

Mitkä ovat Jyväskylän maalaiskunnan toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Jyväskylän maalaiskunta ryhtyy toimenpiteisiin omien ilmaston
lämpenemiseen vaikuttavien toimintojensa kartoittamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Esitämme myös,
että kunnassamme järjestetään pikaisesti koulutusta ilmastonmuutoksesta sekä luottamushenkilöille, että viranhaltijoille.

Vihreä valtuustoryhmä:

Eila Mäkinen, Marjaana Wuolio ja Liisa Saarnivaara-Soini