Suomen Luonnonsuojeluliiton www-sivuilla todetaan mm seuraavaa: ”Luonnonvarojen käyttöönotto, tuotanto, kulutus sekä jätteiden
ja päästöjen syntyminen ovat vaiheita ketjussa, joka tähtää ihmisen moninaisten tarpeiden tyydyttämiseen.
Ympäristöongelmia aiheutuu niin luonnonvarojen käytöstä kuin jätteistä ja päästöistä. ”
Oulun yliopiston Thule-instituutin koordinoiman tutkimushankkeen mukaan suomalainen kuluttaa luonnonvaroja vuodessa keskimäärin
lähes 100 tonnia. Tiedämme, että ihmisen luonnosta ottamat ja hyödyntämät materiaalimäärät ovat liian suuret kestävän kehityksen kannalta.
Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan voimme itsekukin, yksilöinä ja yhteisöinä, edesauttaa kestävää kehitystä kehittämällä ekotehokkaita
toimintatapoja, tavoittelemalla kohtuullisuutta kulutustottumuksissamme sekä toteuttamalla ennaltaehkäisevää jätepolitiikkaa.

Ekotehokkuus merkitsee luonnonvarojen tuottavuuden lisäämistä: vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän palveluita ja
hyvinvointia. Sekä tutkijat, että hallinto ovat esittäneet kunnianhimoisia tavoitteita ekotehokkuuden lisäämiselle.
Euroopan unionin ekotehokkuusaloitteessa vuonna 1997 todettiin seuraavaa: ”Luonnonvarojen tuottavuus on teollisuusmaissa nostettava
ensi vuosisadan puoliväliin mennessä noin 10-kertaiseksi (ns. factor 10 -tavoite). Välitavoitteena voitanee luonnonvaratuottavuutta
kasvattaa esimerkiksi nelinkertaiseksi 20-30 vuodessa (ns. factor 4 -tavoite).

Edelleen Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan erityisesti hallinnon ja yritysten toimien pääpainon tulisi olla ehkäisyä painottavassa
jätepolitiikassa. Ennaltaehkäisevää toimintaa olisi esimerkiksi kertakäyttöisten astioiden eli paperilautasten ja
paperimukien sekä muovisten ruokailuvälineiden ja yhden annoksen maitopurkkien käytön välttäminen kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa,
joihin sisältyy ruokailua.

Me allekirjoittaneet esitämme täten, että Jyväskylän kaupunki välttäisi kertakäyttöisten astioiden ja ruokavälineiden sekä
kertakäyttöisten maito- tai kermatetrojen/purkkien käyttöä järjestämissään tilaisuuksissa, esimerkiksi Jyväskylän valtuuston ja
lautakuntien kokouksissa.

Jyväskylässä 15.5.2006

Tuija Elina Lindström