GMO-vapaalla alueella tai tuotteessa ei käytetä muuntogeenisiä organismeja.

Eurooppalaisten muuntogeenivapaiden alueiden kehitys on ollut voimakasta
viimeiset kaksi vuotta. Suomessa ei ole käyty kattavaa keskustelua
geenimuunnelluista organismeista (GMO). Päättäjille on tarjottu aiheesta
hyvin yksipuolista tietoa. Geenitekniikkaan on keskittynyt vuodesta 2000
Kansalaisten Bioturvayhdistys ry.

Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä ovat nyt yhdistäneet voimansa ja
aloittaneet GMO-vapaa Suomi –kampanjan. Kampanjan päämääränä on muun
muassa  välittää tietoa maailman GMO-vapaiden alueiden tilanteesta ja
kokemuksista ja järjestää keskustelutilaisuuksia aiheesta eri puolilla
Suomea.

Geenimanipuloidut tuotteet eivät ole tällä hetkellä laatutuotteita.
Geenimuunneltujen organismien käyttö ei tue lähi- ja
luomuruoka-ajattelua. Lisäksi geenimuunneltujen organismien käyttäminen
aliarvioi Suomen kasvitautivähyyttä, elintarvikkeiden
torjunta-ainevähyyttä tai salmonellattomuutta. Geenitekniikan
taloudellisuus tai vaikutus ympäristöön ovat vielä epäselviä. Väitetyt
edut (taloudellisuus, ympäristöhyödyt) on merkittävältä osaltaan
kyseenalaistettu. GMO-vapaaksi alueeksi julistautuminen ei myöskään
tarkoita tutkimuksen ja geenitekniikan rajoitetun käytön poissulkemista:
geenitekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi tautidiagnostiikassa.

Loppi on tehnyt ensimmäisenä suomalaiskuntana päätöksen hankkia
ainoastaan GMO-vapaita raaka-aineita kunnan järjestämissä
joukkoruokailuissa. Aloite otettiin vastaan positiivisesti läpi koko
puoluekentän. Lopen kunta on saanut hankkeesta positiivista
valtakunnallista julkisuutta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupunki julistautuu
GMO-vapaaksi alueeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki hankkii
kaupunkiorganisaation joukkoruuan valmistukseen ainostaan GMO-vapaita
raaka-aineita.

Jyväskylässä 5.6.2006

Tuija Elina Lindström