Keski-Suomen tulisi panostaa raideyhteyksiensä käytön tehostamiseen
työmatkaliikenteessä. Työpaikkojen ja asuinalueiden kaikotessa entistä
kauemmaksi toisistaan, tulisi julkisten liikennevälineiden
työmatkakäyttöä helpottaa myös maakunnallisella tasolla, kuntien
välisessä maankäytön suunnittelussa ja
yhteistyössä. Nyt Keski-Suomi on pitkälti unohtanut raiteensa varsinkin
työmatkaliikenteen suhteen.

Yksityisautoilu on yksi suurista ilmastonmuutosta aiheuttavista
ilmiöistä. Kaikkien yhteiskunnallisten päätöksentekotahojen tulisi
tuntea vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumiseksi visioimalla,
suunnittelemalla ja vaatimalla sellaista yhdyskuntarakennetta, joka
vähentää yksityisautoilua. Kansalaisten tulee kuitenkin päästä
liikkumaan tasa-arvoisesti, esimerkiksi mahdollisesti pitkiäkin
työmatkoja, joten kuntien, maakuntien ja valtion tulisi suunnata
tukensa julkisen liikenteen palvelujen kohentamiseen. Yksityisautoilua
lisäävät esimerkiksi kauaksi palveluista suunnitellut pientaloalueet,
joukkoliikenneyhteyksien puute tai vähyys sekä hypermarketit.

Keuruun suunnassa toimii kiskobussiliikennettä uudella kalustolla, mikä
ei tosin paranna yhteyksiä Jyväskylän ja Keuruun välillä, koska
aikataulut ja vuorovälit eivät muutu. Sekä nykyisin että jatkossa
junalla suoritettavat työmatkat välillä Haapamäki-Jyväskylä eivät
juurikaan toteudu.

Jyväskylän pohjoispuolella ollaan hukkaamassa hyvät mahdollisuudet
kiskoliikenteen sujuvaan toteuttamiseen. Siellä olisi tarjolla lähes
täydellinen taajamaketju raideliikennettä varten. Ympäristöystävällisen
raideliikenteen kehittämisen sijaan kaavaillaan moottoritietä
Äänekoskelle saakka, mikä on sekä ilmastonmuutoksen räikeää
aliarvioimista että raiteisiin sidotun varallisuuden tuhlaamista.

Keski-Suomen maakuntakaavan luonnoksessa on varauduttu raidehankkeista
ainakin Äänekosken- ja Haapamäen-ratojen sähköistämiseen. Suunnitelmat
vaativat toteutuakseen RHK:n investointi- ja VR:n
liikennöintipäätöksiä. Näitä suunnitelmia tulee vauhdittaa.

Me allekirjoittaneet maakuntavaltuutetut esitämme, että Keski-Suomen
maakuntahallitus ja -valtuusto pyrkivät aktiivisesti löytämään keinoja
Keski-Suomen raideliikenteen yhteyksien käytön tehostamiseksi,
päämääränä yksityisautoilun ja rekkaliikenteen vähentäminen sekä
ilmastonmuutoksen torjuminen.

Jyväskylässä 7.6.2006

Tuija Elina Lindström

Tuija Elina Lindström, FL

Hankainkuja 2 C 19

40520 Jyväskylä

p. 044-5313 243