21.8.2006

Autojen yhteiskäytöllä (car sharing) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa
osallistujat voivat käyttää autoja omistamatta niitä. Autosta maksetaan
käytön mukaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy
edistämään autojen yhteiskäyttöä. Yksi yhteisauto korvaa Suomen
luonnonsuojeluliiton arvion mukaan 5–12 yksityisautoa, ja osallistujien
ajokilometrit vähenevät kolmanneksella. Samalla vähenevät ympäristöä ja
terveyttä vahingoittavat päästöt, ruuhkat sekä parkkipaikkojen tarve.

Yhteiskäyttöjärjestelmiin kuuluu yli 70 000 ihmistä kymmenessä eri
Euroopan maassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa.
Yhteiskäyttöyrityksiä on maailmalla noin 200 yli 600
kaupungissa.Yhteiskäytön kärkimaassa Sveitsissä autoja voi ottaa
käyttöön jo tuhannesta pisteestä.

Suomen toistaiseksi ainoa yhteiskäyttöorganisaatio on vuonna 1999
perustettu City Car Club. Yhtiön autoja voi varata internetistä tai
soittamalla varauskeskukseen, ja niitä voi ottaa käyttöön jo yli
sadasta pisteestä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yritys toimii
myös Tukholmassa ja Göteborgissa. On arvioitu, että yhteiskäyttö voisi
laajeta Suomessa jopa 50 paikkakunnalle.

Palvelun tuottaminen sopii luontevasti yksityiselle yritykselle, mutta
valtio ja kunnat voivat edistää yhteiskäyttöä monin tavoin. Kaupunki
voi etsiä yhteiskäytön toteuttajaksi ulkopuolisen tahon tai lähteä
uuteen yritykseen osakkaaksi.

Valtio ja kunnat voivat tukea autojen yhteiskäytön aloittamista
siirtymällä itse palveluiden käyttäjiksi. Esitämme, että Jyväskylän
kaupunki tutkii, kuinka moni kaupungin ja sen liikelaitosten ja
yhtiöiden käytössä olevista ajoneuvoista voidaan siirtää yhteiskäyttöön
ja voidaanko yhteiskäytöllä saada kaupungille lisätuloja tai säästöjä.
Samassa yhteydessä voidaan selvittää yritysten, naapurikuntien ja
valtion laitosten kiinnostus sekä yhteiskäytölle sopivat parkkipaikat
ja niihin liittyvät alennukset sekä yhteiskäytön muut mahdollisuudet.

Yhteiskäyttöautoa voi käyttää sopivaksi katsomansa ajan aina tunnin
asioinnista usean viikon lomamatkaan. Autoja voi varata ja ottaa
käyttöön mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Käyttäjä maksaa
kuukausimaksun lisäksi varatusta ajasta ja ajetuista kilometreistä.
Runsaasta ja sesonkien ulkopuolisesta käytöstä saa alennuksia.

Keskivertoautoilijalle melkein 70 prosenttia auton kustannuksista on
kiinteitä eli käytöstä riippumattomia. Kansainvälisten laskelmien
mukaan yhteiskäyttö tulee kuluttajalle omaa autoa edullisemmaksi, jos
ajokilometrejä kertyy vuodessa alle 12 000. Yhteiskäyttö-organisaatio
huolehtii mm. autojen hankinnasta, rahoituskuluista, vakuutuksesta ja
huollosta. Yhteisautoa käytetään tehokkaammin – yksityisautot seisovat
tyhjän panttina jopa 23 h/vrk, yhteiskäyttöautot vain noin 8 h – joten
kiinteät kustannukset jakaantuvat usealle henkilölle.

Kuluttaja hyötyy yhteiskäytön edullisuuden ja vaivattomuuden lisäksi
siitä, että voi valita tilanteeseen sopivan kulkuneuvon pienestä
kaupunkiautosta muuttoautoon. Autojen käyttöönotto ja palautus on
yksinkertaista City Car Clubissa. Auto avataan ja suljetaan asiakkaan
omalla matkapuhelimella.

Lisätietoja: Jouni Vauhkonen
050 – 363 8773

http://www.citycarclub.net/

http://www.sll.fi/toiminta/kestava/ekotehokkuus/et_kulutus/et_yhteisauto