Jaroslavlin aukion kunnostustöille on varattu 300 000 euroa vuoden 2007 talousarvioon.
Summa on suuri ottaen huomioon kaupungin tämänhetkiset taloudelliset haasteet.

Vihreä valtuustoryhmä pitää aukion kunnostamista sinänsä perusteltuna investointina:
Viitaniemi on merkittävä arkkitehtoninen kokonaisuus, yksi matkailunähtävyyksistämme sekä
suosittu kaupunkilaisten virkistysalue. Aukio muistuttaa olemassa olollaan yhteyksistämme ystävyyskaupunkeihimme
ympäri maailmaa. Aukioilla on myös tärkeä merkitys demokratian historiassa ja kaupunkilaisten yhteisinä julkisina tiloina.

Kuitenkin ajankohta Jaroslavlin aukion kunnostamiseksi tuntuu väärältä, olemmehan kuntalaisina
joutuneet viime aikoina luopumaan joistakin tärkeinä pitämistämme lähipalveluista ja mm. lähikirjastojen kohtalo on vielä ratkaisematta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jaroslavlin aukion kunnostustöitä siirretään muutamalla vuodella siten,
että aukio valmistuu juhlistamaan Jaroslavlin kaupungin tuhatvuotista historiaa v. 2010. Esitämme myös,
että vastaavien hankkeiden kohdalla selvitetään myös yksityisten rahoittajien ja kiinteistönomistajien kiinnostus ja
mahdollisuus osallistua kustannuksiin.

Jyväskylässä 21.8.2006

Tuija Elina Lindström