Keski-Suomen liitto on asettanut tavoitteeksi maakunnan
energiaomavaraisuuden, jonka ytimessä ovat uusituvat energiamuodot.
Uusiutuvan energian ala elää voimakasta tuotekehittelyn kautta.

Uusiutuvan energian suurten yksiköiden pilottihankkeille on
löydettävissä rahoitusta, mutta alan pienet keksijät ja toimijat ovat
valitelleet pienten pilottihankkeiden tukirahan puutetta. Me
allekirjoittaneet esitämme, että Keski-Suomen liitto selvittää
millaisiin tukiin pienten ja keskisuurten uusiutuvan energian
pilottihankkeiden rahoituksessa on tarvetta ja millaisia tukia liiton
kautta, aloitteesta tai tukemana voidaan tuottaa.

Jyväskylässä 31.8.2006