Jyväskylän kaupungin omistaman Jyväskylän Energia Oy:n valmistelema, sähkön ja
lämmön yhteistuotantoon perustuva voimalaitoshanke tulee toteuttaa siten, että
voimalaitoksen polttoaineratkaisuilla tuotetaan mahdollisimman vähän
hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa uusiutuvien biopolttoaineiden eli puu-
ja peltoenergian osuuden maksimointia sekä logistisia ratkaisuja, jotka
perustuvat raideliikenteeseen ja vesitiekuljetuksiin.

Tavoitteena tulee olla, että noin kolmen vuoden kuluttua eli voimalan
käynnistyessä polttoaineen hankinta- ja logistiikkaketju mahdollistaa
uusiutuvien käytön 50%:sti ja seuraavien viiden vuoden tavoitteeksi tulee
asettaa uusiutuvien osuuden kasvattaminen aina laitteiston mahdollistamaan
maksimiin eli tällä tietoa 70%:iin saakka.

Voimalaitoksessa käytettävän turpeen hankinnassa tulee pyrkiä luonnontilaisten
soiden kuorimisen sijaan hyödyntämään keskisuomalaisia suopeltoja. Turpeen
osuutta tulee rajoittaa siten, että sitä käytetään ainoastaan polttoprosessin
säätelyyn mahdollisimman puhtaan palamisen aikaansaamiseksi.

JE:n tulee yhteiskuntavastuuraportissaan vuosittain esittää
kaupunginvaltuustolle energiantuotannon synnyttämät hiilidioksidipäästöt ja
arvioida omaa toimintaansa Jyväskylän kaupungin ilmastostrategian
toteutumisessa.