SELVITYSTYÖ JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN JA JYVÄSKYLÄN YHTEENLIITTYMISESTÄ
ALOITETTAVA

Jyväskylän maalaiskunnan vihreiden ja Jyväskylän vihreiden mielestä
selvitystyö maalaiskunnan ja kaupungin yhteenliittymisestä on aloitettava
heti.

Kunnat ovat jo kauan muodostaneet yhtenäisen asuin- ja työpaikka-alueen.
Vihreiden mielestä on selvitettävä, olisiko liitoksella mahdollista saada
aikaan merkittäviä etuja. Tällöin hallinnollinen yhdistyminen olisi
luonteva jatko sille, mitä asukkaat arkipäivän elämässään jo toteuttavat.

Vihreät korostavat, että pelkkä kuntien yhdistyminen ei ratkaise edessä
olevia haasteita. Kunnan suuri koko sinällään ei paranna kuntataloutta tai
palveluja. Yhdistymisen tulisi olla strateginen liitos. Tarvitaan
ennakkoluulotonta pohdintaa siitä, millaisilla hallinnon rakenteilla uutta
kuntaa johdetaan ja millä tavoin palvelut tuotetaan. Nykyisillä
palvelurakenteilla kunnat eivät voi jatkaa.

Väestön ikääntyminen edellyttää aktiivista ja jatkuvaa panostusta
palvelujen määrään ja laatuun. Suuremmalla organisaatiolla on paremmat
mahdollisuudet panostaa uusien toimintamallien kehittämiseen. Se pärjää
myös paremmin työmarkkinoilla, antaa paremmat mahdollisuudet
erityispalveluiden järjestämiseen ja työntekijöille erikoistumiseen.

Ilmastonmuutos asettaa tiukkenevat vaatimukset koko seutua koskevalle
yhdyskuntasuunnittelulle ja liikennepolitiikalle. Ilmastonmuutokseen
varautuminen on jatkossa välttämätön osa kuntapolitiikkaa. Isompi
kunta antaa paremmat mahdollisuudet suunnitella ja järjestää
asuminen ja palvelut kestävästi siten, että joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen käyttö lisääntyy.

Jyväskylän seudun elinvoimaisuus heijastuu koko Keski-Suomen maakuntaan ja
vaikuttaa valtakunnalliseen aluepolitiikkaan. On tärkeää, että
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on useita riittävän suuria kuntakeskuksia,
jotka pystyvät kilpailemaan myös kansainvälisesti.

Elinvoimainen, tulevaisuuteen suuntaava kaupunki luo mahdollisuuksia
ekologisesti kestävälle kehitykselle, rikkaalle kulttuurielämälle sekä
viihtyisälle elämälle.

Lisätietoja:

Veikko Ahola, Jyväskylän vihreiden puheenjohtaja +358505543618

Anna Autere, Jyväskylän vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja +358505014594

Sari Makkonen, Jyväskylän maalaiskunnan vihreiden puheenjohtaja +358505502651

Eila Mäkinen, Jyväskylän maalaiskunnan vihreiden valtuustoryhmän
puheenjohtaja +358503597843