Jyväskyläläinen Vihreiden valtuutettu Jouni Vauhkonen valittiin Vihreän liiton poliittiseksi sihteeriksi. Vauhkonen aloittaa uudessa tehtävässään lokakuussa. Uuden työn vuoksi Vauhkonen karsii luottamustoimiaan luopuen mm. rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajuudesta ja maakuntavaltuutetun pestistä.
Poliittisen sihteerin tehtäviin kuuluu mm. puolueen ohjelmatyön avustaminen, seuranta ja kehittäminen, puolueen kannanottojen valmistelu ja osallistuminen politiikan valmisteluun.