Valtuustoaloite 12.11.2007

Jyväskylässä on bussinkäyttö vähentynyt, vaikka asukasmäärä kasvaa.
Yksityisautoilun hyväksi myös verovaroista on panostettava yhä enemmän
paikoituksen ja katuverkoston ylläpidon menoihin. Yksityisautoilusta
johtuvat paikoitusongelmat ja ruuhkat hankaloittavat liikkumistamme monin
tavoin. Joukkoliikenteellä on monia kiistattomia etuja mm. kestävän
kehityksen näkökulmasta.

Ihmisten mielestä bussiliput ovat kalliita, vaikka perheet ovat valmiita
maksamaan yhä enemmän yksityisautoilustaan. Vanhemmat kuljettavat lapsiaan
päivähoitoon, kouluun ja harrastuksiin. Erinomaisista kevytväylistä
huolimatta aikuiset liikkuvat lyhyitäkin välejä autoillen. Yhä suuremmalla
joukolla kaupunkilaisista on vähän tai ei ollenkaan kokemusta päivittäisestä
bussin käytöstä. Näin kaupunkilaisten harkitessa sopivinta kulkuvälinettä
bussin käyttö ei tule helposti mieleen vähäisen kokemuksen vuoksi.
Bussilippujen hintoja ei voida alentaa, jos käyttäjämäärät laskevat.
Tilapäistä bussimatkan kokeilua haittaa yksittäislipun suhteellisen korkea hinta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki tai Jyväskylän Liikenne Oy itse
sijoittaisi varoja markkinointikampanjoihin, joilla voitaisiin tarjota
mahdollisuutta kokeilla bussin käyttöä edullisemmin kuin yleensä, jotta
tuntumaa bussin käyttöön saataisiin nykyistä suuremmalle osalle
kaupunkilaisia. Kampanjointi voisi olla esimerkiksi muutaman tunnin ajan
kerrallaan ”Happy hour” -tyyppisesti vaikkapa yhden euron hintaan tai
Autottomana päivänä ilmaiseksi. Muutaman tunnin tarjoushintoja voitaisiin
kokeilla eri ajankohtina, kuten arkipäivien ruuhka-aikoina, arki-iltaisin,
viikonloppuina päivisin tai öisin luopuen tuplahinnoista. Tarjoushintojen
kokeilua voitaisiin myös suunnata eri väestöryhmiin rajaten, esimerkiksi
työttömille, ikäihmisille, harrastusmatkoille, tietyn alueen
työmatkalaisille jne.

Kampanjoinnin vaikutusta voitaisiin arvioida teettämällä opiskelijoilla
opinnäytetöitä kampanjan panos-tuotossuhteesta, vaikutuksesta käyttömääriin,
saadaanko uusia matkustajia ja vaikutuksesta ihmisten asenteisiin. Olettaa
voidaan, että kampanjoilla murennettaisiin mielikuvaa ylihintaisista
bussimatkoista ja tilalle rakentuisi myönteisempää mielikuvaa hyvin
toimivasta palvelusta, jolla on tulevaisuutta.

Jyväskylässä 12.11.2007

Kaija-Leena Kaijaluoto