Esitämme, että Keski-Suomen liitossa kiinnitetään erityishuomiota aluekehitystyön tuloksellisuuteen ja tulosten mittaamiseen – ei pelkän aluekehitystyön toteuttamiseen. Keski-Suomen liiton on käynnistettävä nykyistä selkeämpi vuotuinen raportointi omistajakunnille aluekehitystyön tuloksista kuten eräissä muissakin maakuntaliitoissa on jo tapana.

Erityisesti aluekehitystyön tuloksellisuuden arviointi korostuu tilanteessa, jossa alueellisia kehittämistehtäviä ja siihen liittyvää päätösvaltaa kootaan enenevässä määrin maakuntaliitoille.

Vihreä valtuustoryhmä 14.11.2007
Pj. Tuija Mäkinen